در راستای صيانت از مالكيت فكری و رعايت حقوق معنوی و مادی پژوهشگران، ارج نهادن به اصول اخلاقِ علمی و پايبندی به آن در جامعۀ علمی، جلوگيری از تضعيف اعتبار علمی كشور و حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی توليدات علمی دپارتمان‌ها و مراكز مطالعاتی دانشگاه، کارگروه اخلاق در پژوهش در تاريخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ با دستور رياست محترم دانشگاه تأسیس شد؛
همچنین برای ارائه مطلوب و به‌روز برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به سلامت پژوهش و شیوه پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی، صورت‌جلسات کارگروه، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوّب وزارت علوم و نیز اعلام مصادیق تخلفات پژوهشی و اطلاعات وابسته، اطلاع‌رسانی و انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه اخلاق در پژوهش در دفتر امور پژوهشی دانشگاه صورت می‌پذیرد.


 

اعضای کار گروه


سید محمد انتظام

عضو کارگروه


مرتضی محمدی

عضو كارگروه


ابوالقاسم فنائی

عضو كارگروه