در راستای صيانت از مالكيت فكری و رعايت حقوق معنوی و مادی پژوهشگران، ارج نهادن به اصول اخلاقِ علمی و پايبندی به آن در جامعۀ علمی، جلوگيری از تضعيف اعتبار علمی كشور و حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی توليدات علمی دپارتمان‌ها و مراكز مطالعاتی دانشگاه، کارگروه اخلاق در پژوهش در تاريخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ با دستور رياست محترم دانشگاه تأسیس شد؛
همچنین برای ارائه مطلوب و به‌روز برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به سلامت پژوهش و شیوه پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی، صورت‌جلسات کارگروه، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوّب وزارت علوم و نیز اعلام مصادیق تخلفات پژوهشی و اطلاعات وابسته، اطلاع‌رسانی و انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه اخلاق در پژوهش در دفتر امور پژوهشی دانشگاه صورت می‌پذیرد.


 

اعضای کار گروه


سید مصطفی میرمحمدی

دبير كارگروه


سید محمد انتظام

عضو کارگروه


مرتضی محمدی

عضو كارگروه


ابوالقاسم فنائی

عضو كارگروه


سید علی میرموسوی

عضو کارگروه