سازمان انتشارات دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۰ زیر نظر معاونت پژوهشی تأسیس شد. این سازمان عهده‌دار جذب و انتشار آثار علمی و پژوهشی استادان و پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه است و تاکنون نزدیک به صد اثر علمی تألیفی یا ترجمه‌شده را در زمینه‌های فلسفه، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، الاهیات، عرفان، عمومی و ... منتشر کرده که این آثار با استقبال حوزویان و دانشگاهیان روبه‌رو بوده است. سازمان انتشارات می‌کوشد تا منشورات خود را بر پایۀ اسلوب علمی که بیشتر، دستاوردهای پژوهشی دانشگاهی است، منتشر نماید. افزون بر امور وابسته به انتشار پژوهش‌های دریافتی، این سازمان پس از آماده‌سازی محتوای این آثار، فرایند چاپ و انتشار نشریات دانشگاه مفید و آثار مراکز مطالعاتی دانشگاه را به‌وسیلۀ نهادهای وابسته نیز بر عهده دارد.
 

 

همکاران پخش آثار

مراکز پخش تهران:
ققنوس (۶۶۴۰۸۶۴۰-۰۲۱ و ۶۶۴۶۰۰۹۹-۰۲۱) / پیام امروز (۶۶۴۹۱۸۸۷-۰۲۱) / حدیث (۶۶۹۷۸۵۱۸-۰۲۱) / ماهریس - فرهنگ (۶۶۴۸۲۱۵۰-۰۲۱) / - دانش نگار (۶۶۴۰۰۲۲۰-۰۲۱ و ۶۶۴۰۰۱۴۴-۰۲۱)
مراکز پخش قم:
کتاب و مطبوعات شهر (۳۷۷۴۴۰۱۵-۰۲۵) / سروش (۳۷۷۴۷۸۲۸ -۰۲۵) / طه (۳۷۸۴۸۳۲۷-۰۲۵)

تازه‌های نشر


محسن ابوالفتحی

مدیر

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۲۴


مجید نسیمی

کارشناس انتشارات

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۲۶


«بازخوانی روشنگرانه منظومه فکری آدام اسمیث؛ با تأکید بر سویه‌های مغفول ایده‌های نهادگرایانه او» / مولفان: محمود متوسلی و علی رستمیان

چاپ اول: ۱۴۰۱ / قطع: رقعی / تعداد صفحه: ۲۶۸ / قیمت: ۱۱۵۰۰۰ تومان

کتابی که در دست دارید با بررسی موشکافانه ایده‌های آدام اسمیث در متن آثارش، قصد دارد تا ضمن تنویر ناگفته‌ها و نااندیشیده‌های منظومه فکری او، جایگاه مغفول این فیلسوف اقتصاددان را در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی - اجتماعی معاصر بازیابی کند. مشخصه تمایزبخش این اثر این است که خطوط استدلالی آن بر اساس ارجاع‌های مکرر و واگویی‌های جابه‌جا به آثار اسمیث ترسیم شده است، و به این معنا یکی از مقاصد اصلی این نوشتار، شکستنِ کلیشه‌های نظری‌ای است که مکتب‌های گوناگون، با بدخوانی‌های مغرضانه و در واقع نخواندنِ متنِ آثار اسمیث، به او و اندیشه‌هایش نسبت داده‌اند. با این حال، ساختار نوشتاری/موضوعی در این کتاب هرگز به سیاقی جدلی صورت‌بندی نشده است، به این معنا که کوشش شده تا مواضع فکری/ایدئولوژیک نویسندگان تا حد ممکن، واکاوی‌های مستندی را که ارکان تبیینی این کتاب را برمی‌سازند نیالاید؛ به بیان دیگر، مؤلفان این کتاب به هیچ وجه در سودای ابراز نظرات خود نبوده‌اند و کوشیده‌اند تا مراتب انصاف و جامعیت را در بازگویی نقادانه ایده‌های اسمیث روا دارند. به همین اعتبار، دایره مخاطبان بالقوه این اثر به گستردگی مضامین اصلی اندیشه اسمیث است: از دانشجویان اقتصاد گرفته تا سیاست‌گذاران بخش عمومی، و در نهایت همه کسانی که می‌خواهند ورای خوانش‌های مرسوم و عمدتاً کاریکاتورگونه از اسمیث، با بن‌مایه‌های اصلی اندیشه‌های او آشنا شوند و نسبت به دلالت‌های آن در زمان حاضر تأمل کنند.

«جمع آوری قـرآن» / مولف: جان برتن / مترجم: حسن رضایی هفتادر
چاپ اول: ۱۴۰۰ / قطع: رقعی / تعداد صفحه: ۳۲۸ / قیمت: ۹۹۰۰۰ تومان

قرآن‌پژوهان مسلمان و غیرمسلمان، اهتمام ویژه‌ای به مسئله جمع‌آوری و تدوین قرآن مبذول داشته‌اند. آنان با سؤالات متعددی در این حوزه روبه‌رو هستند؛ از جمله قرآن که آیاتش پراکنده و به تناسب زمان‌ها و مکان‌های مختلف نازل شده است، چگونه و در چه زمانی گردآوری شده و به صورت کتابی درآمده که آغاز و پایانش مشخص است؟ آیا پیامبر (ص) خود عهده‌دار این مهم شده و جمع‌آوری قرآن با نظارت و امر آن حضرت انجام پذیرفته است و یا آیندگان و خلفای پس از پیامبر (ص) این موضوع مهم را جامه عمل پوشانده‌اند؟ جان برتن تلاش کرده است در این کتاب که مهم‌ترین اثر او به شمار می‌رود به این پرسش‌ها پاسخ دهد. مخاطبان این کتاب همه علاقه‌مندان قرآن و به‌طور خاص پژوهشگران علوم قرآنی هستند.

«چیستی زبان دین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ شش مفسر قرآن و شش دفتر مثنوی مولوی» / مولفان: دکتر میرسعید موسوی کریمی – دکتر حمیده طهرانی حائری
چاپ اول: ۱۴۰۰ / قطع: رقعی / تعداد صفحه: ۲۸۳ / قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان

مقصود از «زبان دین»، زبان مورد استفاده در کتب آسمانی (ادیان ابراهیمی) و سنن منقول از انبیاء (و ائمه (ع) در مذهب شیعه) است که عمدتاً به صورت جمله‌های مکتوب به دست ما رسیده است. از همان زمان آغاز نزول قرآن و صدور روایات تا به امروز، مسلمانان، کم‌وبیش با مسائل و مشکلات مربوط به فلسفۀ زبان و زبان دین، هر چند نه به‌تفصیل و تصریح، بلکه به‌اجمال و به‌تلویح، سر و کار داشته‌اند. این نکته در مورد گروه‌های خاصی از اندیشمندان مسلمان بیشتر صادق بوده است، یعنی در مرتبۀ نخست، فقیهان، مفسران و متکلمان، و در مرتبۀ بعد فیلسوفان و عارفان. در این میان نیز حکیمان و شاعران بزرگی که مشرب خاص کلامی و عرفانی داشته و در آثار و اشعار خود به آیات و روایات پرداخته‌اند جایگاه خاصی دارند. با این حال، باید توجه داشت که در حیطۀ فلسفۀ زبان و زبان دین، هم، ماهیت مسائل طرح‌شده در دنیای معاصر و هم، تنوع و گستردگی آن‌ها و هم، رویکرد اندیشمندان معاصر در حل و فصل آن‌ها تفاوت‌های آشکاری با مسائل طرح‌شده در گذشته و رویکرد پیشینیان در مواجهه با آن مسائل دارد. از این‌رو، در این کتاب تلاش شده است در پرتو رویکردهای نوین به فلسفۀ زبان و زبان دین، نوع نگاه برخی از مهم‌ترین اندیشمندان و مفسران مسلمان به چیستی زبان دین بررسی و بازبینی شوند.

«دین و خودفرمانروایی انسان؛ درآمدی بر مسئله دین و حقوق بشر» / مولف: دکتر عبدالرحیم سلیمانی (اردستانی)
چاپ اول: ۱۴۰۰ / قطع: رقعی / تعداد صفحه: ۴۴۲ / قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان

آیا خودفرمانروایی بزرگ‌ترین حق و بزرگ‌ترین ارزش برای انسان است؟ آیا دین با خودفرمانروایی انسان ناسازگار است؟ در دین، بالاترین ارزش ایمان است و ایمان تنها در پرتو خودفرمانروایی انسان حاصل می‌شود. اراده آزاد و اختیار در ذات ایمان نهفته است و بدون آن ایمانی محقق نمی‌شود تا در پی آن، امید به نجات و رستگاری به وجود آید. خودفرمانروایی در همه حقوق بنیادین از قبیل حق حیات، حق انتخاب دین و عقیده، حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل و مسکن، حق دخالت در سرنوشت خود و جامعه، حق برخورداری از امکانات موجود در اجتماع و همه حقوق دیگر سریان و جریان دارد. این حق روح و مادر همه حقوق انسان است. به رسمیت شناختن خودفرمانروایی انسان مساوی با به رسمیت شناختن انسانیت او است.

«درآمدی بر فلسفه زبان و زبان دین» / مولف: دکتر میرسعید موسوی کریمی
چاپ اول: ۱۴۰۰ / قطع: رقعی / تعداد صفحه: ۳۰۰ / قیمت: ۵۷۰۰۰ تومان

کتاب پیش رو در پی بررسی و ارزیابی مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در فلسفۀ زبان، و سپس در پرتو شناخت آن نظریه‌ها، بررسی و نقد رایج‌ترین نظریه‌های ارائه‌شده دربارۀ چیستی زبان دین است. از این‌رو، در کتاب، دیدگاه‌های فلاسفه‌ای چون فرگه، راسل، ویتگنشتاین، پوزیتیویست‌های منطقی، دیویدسون، کریپکی و سرل دربارۀ مسائلی چون معنایِ معناداری یک جمله، عینی یا ذهنی بودن معنا، رابطۀ بین معنا و قصد گوینده، رابطۀ بین معنا و ارجاع، ماهیت ارجاع و نظایر آن، بررسی و ارزیابی می‌شوند. سپس، نظریه‌هایی دربارۀ معناداری یا بی‌معنایی گزاره‌های دینی، بازی‌های زبانی، نمادین بودن زبان دین، معنای حقیقی و مجازی، استعاره، افعال گفتاری، مراد استعمالی و مراد جدی و موضوعات مربوط به آن‌ها بررسی و نقد می‌شوند تا تصویر روشنی از معناداری و کارکرد گزاره‌های دینی به دست آید. هر چند بسیاری از مطالب این کتاب محتوای دروسی هستند که طی سالیان گذشته برای دانشجویان رشتۀ فلسفه، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، ارائه شده‌اند، اما متن کتاب چنان تنظیم شده است که بتواند برای همۀ فرهیختگان و علاقه‌مندان پرسش‌گر در حوزۀ فلسفه و دین قابل استفاده باشد.