سازمان انتشارات دانشگاه مفید در سال 1380 زیر نظر معاونت پژوهشی تأسیس شد. این سازمان عهده‌دار جذب و انتشار آثار علمی و پژوهشی استادان و پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه است و تاکنون نزدیک به صد اثر علمی تألیفی یا ترجمه‌شده را در زمینه‌های فلسفه، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، الاهیات، عرفان، عمومی و ... منتشر کرده که این آثار با استقبال حوزویان و دانشگاهیان روبه‌رو بوده است. سازمان انتشارات می‌کوشد تا منشورات خود را بر پایۀ اسلوب علمی که بیشتر، دستاوردهای پژوهشی دانشگاهی است، منتشر نماید. افزون بر امور وابسته به انتشار پژوهش‌های دریافتی، این سازمان پس از آماده‌سازی محتوای این آثار، فرایند چاپ و انتشار نشریات دانشگاه مفید و آثار مراکز مطالعاتی دانشگاه را به‌وسیلۀ نهادهای وابسته نیز بر عهده دارد.
 

 


تازه‌های نشر


مجید نسیمی

کارشناس انتشارات

02532130226


«خدا و الحاد جدید» / مولف: جان. اف. هات / مترجم: علی شهبازی
چاپ اول: 1399 / قطع: رقعی / تعداد صفحه: 246/ قیمت: 40000 تومان

جان اف. هات به‌عنوان متخصص حوزه علم و دين در اين كتاب تأكيد می‌كند كه ملحدان جديد دركی سطحی و بی مايه از دين دارند؛ چرا كه دين را تنها در جريان‌های افراطی آفرينش‌باوری، ظاهرگرايی مبتنی بر كتاب مقدس و تروريسم می‌بينند. او نشان می‌دهد كه آنها آشناي‌ چندانی با الاهيات و جريان‌های معتدل دينی ندارند. برخی از خطاهای روش‌شناختی ملحدان جديد در تقليل‌گرايی آنها و تأكيد انحصاری‌شان بر علم به‌عنوان تنها شيوه قابل اعتماد برای پرداختن به واقعيت نهفته است. اين كتاب را می‌توان پاسخی به ادعاهای افراطی بنيادگرايی علمی دانست.

002
«انتقاد دينی و سياسی در قرآن و سنت» / مولف: دكتر محمدحسن موحدی ساوجی
چاپ اول: 1399 / قطع: رقعی / تعداد صفحه: 246/ قیمت: 45000 تومان

نسبت مفهوم نقد و انتقاد در قرآن و سنت اسلامی با مفهوم نقد با عنوان يك مفهوم مدرن چيست؟ و با اذعان به تفاوت گفتمان مدرن با گفتمان سنت، آيا در سنت اسلامی و به ويژه در قرآن كريم و روايات معصومان (ع) می توان شواهدی را نشان داد كه با مسئله نقد و نقادی به معنای جديد آن پيوند داشته باشد؟ جست وجوی شواهدی از توجه به مسئله نقد و نقادی در سنت اسلامی ابعاد گسترده ای دارد و عنوان اثر يعنی؛ «انتقاد دينی و سياسی در قرآن و سنت» نيز اين گستردگی را پوشش مي دهد. بر اين اساس نگاهی به عناوين فصلیها و بخشیهاي اين اثر نشان ميی دهد كه نويسنده كوشيده است تا حد ممكن به همه شواهد بپردازد و چيزی را از قلم نيندازد. در اين كتاب ادله جواز انتقاد دينی و سياسی، حقوق منتقدان دينی و سياسی و نيز سازوكارهای انتقاد سياسی و حدود آن بررسی شده است.

123456
«حمايت از افراد در حقوق بين‌الملل بشردوستانه، متدلوژی تطبيقی و رهيافت‌های اسلامی» / نویسنده: دكتر سيد مصطفی میرمحمدی
چاپ اول: 1399 / قطع: رقعی/ تعداد صفحه: 256/ قیمت: 42000 تومان

حقوق بين‌الملل بشردوستانه امروزه يكی از شاخه‌­های مهم حقوق بين­‌الملل نوين است كه در آن حمايت از انسان­‌ها در وضعيت مخاصمات مسلحانه اساس تعهد اعضای جامعه بين­‌المللي است. اين حقوق در تكاپوی برقراری توازن ميان اقتضائات نظامی و حمايت از انسان­‌ها در برابر آلام و مصائب جنگ است. در اين كتاب كه بر متدلوژی مطالعات تطبيقی ميان اسلام و حقوق بشردوستانه تمركز شده است، انواع افراد و گروه­‌های مورد حمايت در هر دو نظام حقوق بين‌­الملل بشردوستانه و آموزه‌­ها‌ی اسلامی بررسی و معرفی شده است . تطبيق اين موضوع با ظرفيت­‌هاي اسلامی موضوع تازه­‌ای است كه در پژوهش­‌های مشابه كمتر به آن توجه شده است. تبيين وضعيت اين دسته از گروه‌­های مورد حمايت خاص و افراد خارج از صحنه، از چالش­‌هاي پيش رو‌ی حقوق بشردوستانه معاصر به شمار می‌آيد.

بشردوستانه
«مسئوليت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ايران و مصر» / نویسنده: دكتر سيد مهدی ميرداداشی
چاپ دوم (ویراست دوم): 1399 / قطع: وزیری/ تعداد صفحه: 268/ قیمت: 44000 تومان

از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است كه به واسطه اعمال اشخاص حقيقی و حقوقی به ديگران وارد می شود. دولت در مفهوم عام خود، كه شامل تمام اركان حكومتی (قوای سه گانه و مؤسسات عمومی غيردولتی) می شود، از اين قاعده مستثنی نيست. ماده 11 قانون مسئوليت مدنی مصوب 1329 با پيروی از يك نظريه سنتی كه در كشورهای پيشرفته مدت هاست از آن عدول شده است، اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاكميت تقسيم كرده است. اين قانون در مورد اعمال حاكميت، دولت را مصون از مسئوليت اعلام كرده است در حالی كه مصونيت دولت – به جز در مواردی كه منطبق با قاعده احسان است – در قبال حاكميتی توجيه فقهی و حقوقی ندارد، بررسی تطبيقی موضوع از نگاه فقه اسلامی، حقوق ايران و حقوق مصر، وجهه همت اين نوشته است.

02-1
«مبانی اندیشه سیاسی در اسلام» / نویسنده: سید صادق حقیقت
چاپ چهارم: 1399 / قطع: وزیری/ تعداد صفحه: 290/ قیمت: 35000 تومان

تاكنون متن‌های متعددی برای دروس اسلامي رشته علوم سياسی به زينت طبع آراسته شده است. در اين بين، درس «مبانی انديشه سياسي در اسلام» اهميتی ويژه دارد. اين درس طبق تعريف، به مهم‌ترين مباحث مقدماتی در حوزه انديشه سياسی اسلام می‌پردازد؛ و مطالب آن به شكلی برای دروس اسلامی ديگر همانند «انديشه‌های سياسی در اسلام و ايران»، «تاريخ تحول دولت در اسلام»، «نظام سياسی و دولت در اسلام»، «حقوق بين‌الملل اسلامی» و «ديپلماسی و رفتار سياسی در اسلام» جنبه مقدمه دارد. متن حاضر سعی دارد با ارائه مبانی فلسفی، فقهی، روش‌شناسانه، كلامی، قرآنی و روايی از يك طرف، و طرح مهم‌ترين و اصلی‌ترين مسائل حوزه انديشه سياسی از طرف ديگر، زمينه فهم هرچه بهتر ديگر دروس اسلامی را فراهم سازد.

مبانی-اندیشه-سیاسی
«رسالۀ کشف» / نویسنده: هنری ای. آليسون (Henry E. Alison) / مترجم: مهدی ذاكری
چاپ دوم: 1399/ قطع: رقعی / تعداد صفحه: 308/ قیمت: 50000 تومان

در اين كتاب از امانوئل كانت، فيلسوف و متفكر آلمانی به عنوان شخصيتی بزرگ كه توانسته آراء عقلی خود را در جايگاه ويژه­ ای قرار دهد ياد شده است. رساله كشف به گوشه ­ای از ديدگاه ­های كانت در باب معرفت­ شناسی مي­ پردازد و رابطه فلسفه كانت با عقل­گرايی لايب نيتس را مورد پژوهش قرارداده است كه علاقه ­مندان به اين موضوع می ­توانند از اين رهگذر زمينه بررسی تطبيقی آن با برخی انديشه ­های اسلامی مثل فلسفه مشاء را فراهم سازند. اين كتاب در 2 فصل، مقدمه تاريخی و انتقادی و رساله كشف به انضمام ضميمه ­ها و فهرست ­ها تدوين يافته است.

00002