سازمان انتشارات دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۰ زیر نظر معاونت پژوهشی تأسیس شد. این سازمان عهده‌دار جذب و انتشار آثار علمی و پژوهشی استادان و پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه است و تاکنون نزدیک به صد اثر علمی تألیفی یا ترجمه‌شده را در زمینه‌های فلسفه، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، الاهیات، عرفان، عمومی و ... منتشر کرده که این آثار با استقبال حوزویان و دانشگاهیان روبه‌رو بوده است. سازمان انتشارات می‌کوشد تا منشورات خود را بر پایۀ اسلوب علمی که بیشتر، دستاوردهای پژوهشی دانشگاهی است، منتشر نماید. افزون بر امور وابسته به انتشار پژوهش‌های دریافتی، این سازمان پس از آماده‌سازی محتوای این آثار، فرایند چاپ و انتشار نشریات دانشگاه مفید و آثار مراکز مطالعاتی دانشگاه را به‌وسیلۀ نهادهای وابسته نیز بر عهده دارد.
 

 


تازه‌های نشر


محسن ابوالفتحی

مدیر

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۲۴


مجید نسیمی

کارشناس انتشارات

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۲۶


««دین و خودفرمانروایی انسان؛ درآمدی بر مسئله دین و حقوق بشر» / مولف: دکتر عبدالرحیم سلیمانی (اردستانی)
چاپ اول: ۱۴۰۰ / قطع: رقعی / تعداد صفحه: ۴۴۲ / قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان

آیا خودفرمانروایی بزرگ‌ترین حق و بزرگ‌ترین ارزش برای انسان است؟ آیا دین با خودفرمانروایی انسان ناسازگار است؟ در دین، بالاترین ارزش ایمان است و ایمان تنها در پرتو خودفرمانروایی انسان حاصل می‌شود. اراده آزاد و اختیار در ذات ایمان نهفته است و بدون آن ایمانی محقق نمی‌شود تا در پی آن، امید به نجات و رستگاری به وجود آید. خودفرمانروایی در همه حقوق بنیادین از قبیل حق حیات، حق انتخاب دین و عقیده، حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل و مسکن، حق دخالت در سرنوشت خود و جامعه، حق برخورداری از امکانات موجود در اجتماع و همه حقوق دیگر سریان و جریان دارد. این حق روح و مادر همه حقوق انسان است. به رسمیت شناختن خودفرمانروایی انسان مساوی با به رسمیت شناختن انسانیت او است.

خود
«درآمدی بر فلسفه زبان و زبان دین» / مولف: دکتر میرسعید موسوی کریمی
چاپ اول: ۱۴۰۰ / قطع: رقعی / تعداد صفحه: ۳۰۰ / قیمت: ۵۷۰۰۰ تومان

کتاب پیش رو در پی بررسی و ارزیابی مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در فلسفۀ زبان، و سپس در پرتو شناخت آن نظریه‌ها، بررسی و نقد رایج‌ترین نظریه‌های ارائه‌شده دربارۀ چیستی زبان دین است. از این‌رو، در کتاب، دیدگاه‌های فلاسفه‌ای چون فرگه، راسل، ویتگنشتاین، پوزیتیویست‌های منطقی، دیویدسون، کریپکی و سرل دربارۀ مسائلی چون معنایِ معناداری یک جمله، عینی یا ذهنی بودن معنا، رابطۀ بین معنا و قصد گوینده، رابطۀ بین معنا و ارجاع، ماهیت ارجاع و نظایر آن، بررسی و ارزیابی می‌شوند. سپس، نظریه‌هایی دربارۀ معناداری یا بی‌معنایی گزاره‌های دینی، بازی‌های زبانی، نمادین بودن زبان دین، معنای حقیقی و مجازی، استعاره، افعال گفتاری، مراد استعمالی و مراد جدی و موضوعات مربوط به آن‌ها بررسی و نقد می‌شوند تا تصویر روشنی از معناداری و کارکرد گزاره‌های دینی به دست آید. هر چند بسیاری از مطالب این کتاب محتوای دروسی هستند که طی سالیان گذشته برای دانشجویان رشتۀ فلسفه، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، ارائه شده‌اند، اما متن کتاب چنان تنظیم شده است که بتواند برای همۀ فرهیختگان و علاقه‌مندان پرسش‌گر در حوزۀ فلسفه و دین قابل استفاده باشد.

فلسفه
«خدا و الحاد جدید» / مولف: جان. اف. هات / مترجم: علی شهبازی
چاپ اول: ۱۳۹۹ / قطع: رقعی / تعداد صفحه: ۲۴۶/ قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

جان اف. هات به‌عنوان متخصص حوزه علم و دين در اين كتاب تأكيد می‌كند كه ملحدان جديد دركی سطحی و بی مايه از دين دارند؛ چرا كه دين را تنها در جريان‌های افراطی آفرينش‌باوری، ظاهرگرايی مبتنی بر كتاب مقدس و تروريسم می‌بينند. او نشان می‌دهد كه آنها آشناي‌ چندانی با الاهيات و جريان‌های معتدل دينی ندارند. برخی از خطاهای روش‌شناختی ملحدان جديد در تقليل‌گرايی آنها و تأكيد انحصاری‌شان بر علم به‌عنوان تنها شيوه قابل اعتماد برای پرداختن به واقعيت نهفته است. اين كتاب را می‌توان پاسخی به ادعاهای افراطی بنيادگرايی علمی دانست.

002
«انتقاد دينی و سياسی در قرآن و سنت» / مولف: دكتر محمدحسن موحدی ساوجی
چاپ اول: ۱۳۹۹ / قطع: رقعی / تعداد صفحه: ۲۴۶/ قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

نسبت مفهوم نقد و انتقاد در قرآن و سنت اسلامی با مفهوم نقد با عنوان يك مفهوم مدرن چيست؟ و با اذعان به تفاوت گفتمان مدرن با گفتمان سنت، آيا در سنت اسلامی و به ويژه در قرآن كريم و روايات معصومان (ع) می توان شواهدی را نشان داد كه با مسئله نقد و نقادی به معنای جديد آن پيوند داشته باشد؟ جست وجوی شواهدی از توجه به مسئله نقد و نقادی در سنت اسلامی ابعاد گسترده ای دارد و عنوان اثر يعنی؛ «انتقاد دينی و سياسی در قرآن و سنت» نيز اين گستردگی را پوشش مي دهد. بر اين اساس نگاهی به عناوين فصلیها و بخشیهاي اين اثر نشان ميی دهد كه نويسنده كوشيده است تا حد ممكن به همه شواهد بپردازد و چيزی را از قلم نيندازد. در اين كتاب ادله جواز انتقاد دينی و سياسی، حقوق منتقدان دينی و سياسی و نيز سازوكارهای انتقاد سياسی و حدود آن بررسی شده است.

123456
«حمايت از افراد در حقوق بين‌الملل بشردوستانه، متدلوژی تطبيقی و رهيافت‌های اسلامی» / نویسنده: دكتر سيد مصطفی میرمحمدی
چاپ اول: ۱۳۹۹ / قطع: رقعی/ تعداد صفحه: ۲۵۶/ قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان

حقوق بين‌الملل بشردوستانه امروزه يكی از شاخه‌­های مهم حقوق بين­‌الملل نوين است كه در آن حمايت از انسان­‌ها در وضعيت مخاصمات مسلحانه اساس تعهد اعضای جامعه بين­‌المللي است. اين حقوق در تكاپوی برقراری توازن ميان اقتضائات نظامی و حمايت از انسان­‌ها در برابر آلام و مصائب جنگ است. در اين كتاب كه بر متدلوژی مطالعات تطبيقی ميان اسلام و حقوق بشردوستانه تمركز شده است، انواع افراد و گروه­‌های مورد حمايت در هر دو نظام حقوق بين‌­الملل بشردوستانه و آموزه‌­ها‌ی اسلامی بررسی و معرفی شده است . تطبيق اين موضوع با ظرفيت­‌هاي اسلامی موضوع تازه­‌ای است كه در پژوهش­‌های مشابه كمتر به آن توجه شده است. تبيين وضعيت اين دسته از گروه‌­های مورد حمايت خاص و افراد خارج از صحنه، از چالش­‌هاي پيش رو‌ی حقوق بشردوستانه معاصر به شمار می‌آيد.

بشردوستانه