حامد شیواپور

دپارتمان الهیات (۱۳۸۶- تاکنون)دکتر حامد شیواپور (متولد ۱۳۵۸، کاشان) استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «فلسفه» را در دانشگاه مفید (۱۳۸۰)، کارشناسی ارشد «فلسفه» (۱۳۸۳) و دكتری «فلسفه» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۹۰) و نیز دکتری «علوم قرآن و حدیث»(۱۳۹۰) را در دانشگاه تربیت مدرّس گذرانده‌اند. ایشان همچنین، دروس حوزوی را از سال ۱۳۷۶ با ورود به حوزه علمیه آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، کسب مدال طلای نهمین المپیاد ادبی کشور در سال ۱۳۷۶، انتخاب پایان‌نامه دکتری الاهیات به‌عنوان اثر شایسته تقدیر در نهمین دوره جشنواره فارابی در بخش فقه و اصول و قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۳ و نیز انتخاب کتاب «بررسی نظریه روح معنا در تفسیر قرآن» به‌عنوان اثر برگزیده در چهاردهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد در اردیبهشت ۱۳۹۶ است.

کتاب‌ها


بررسی نظریه روح معنا در تفسیر قرآن، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۹۴.


‌مقالات


نقش الهيات سلبی در تبيين‌های انسان‌محورانه از وحي در اسلام، آينه معرفت؛ سال ششم، ش۱۷، زمستان ۱۳۸۷.

بازخوانی فلسفه‌ی جديد از منظر الهيات سلبی، نامه‌ مفيد؛ ش۷۱، اردیبهشت ۱۳۸۸.

نقد و بررسي روايات تفسيری منقول از اميرالمؤمنين عليه‌السلام در تفسير «الدرالمنثور» سيوطی، علوم حديث؛ ش ۱۵۳، پاييز ۱۳۸۸ (مشترک با دکتر نهله غروی نائینی).

بررسی و تحلیل نظريه‌ی روح معنا از دیدگاه امام خمينی (ره)، پژوهشنامه متين؛ شماره ۴۸، پاییز ۱۳۸۹ (مشترک با دکتر سید محمد باقر حجتی).

نقدی بر روش‌شناسی عالمان اخباری شيعه در دانش رجال، علوم حديث؛ شماره ۵۷، پاییز ۱۳۸۹.

صدرالمتألهين و نظريه‌ی روح معنا در تفسير مفردات متشابه قرآن، خردنامه‌ی صدرا؛ شماره ۶۳، بهار ۱۳۹۰ (مشترک با دکتر محمد صادق کاملان).

زبان‌شناسی عارفانه فيض كاشانی در تفسير متشابهات قرآن، دو فصلنامه پژوهشنامه عرفان، سال سوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰.

علامه طباطبایی و نظريه‌ی «روح معنا» در تبيين الفاظ متشابه قرآن، پژوهشهای فلسفی كلامی؛ شماره پیاپی ۵۲، تابستان ۱۳۹۱ (مشترک با: دکتر سید محمد باقر حجتی و دکتر نهله غروی نائینی).

نسبت الهيات سلبی با رويكردهای گوناگون درباره‌ مفهوم خدا، فلسفه‌ی دين؛ سال هشتم، شماره دهم، تابستان ۱۳۹۰ (مشترک با دکتر سید محمد رضا بهشتی).

بررسی تاریخی افسانه‌ی هاروت و ماروت در روایات تفسیری، تحقيقات علوم قرآن و حديث؛ سال دوم، شماره۲، پیاپی ۱۸، ۱۳۹۱.

تأملاتی در کاربرد قانون زرین اخلاق در قرآن کریم؛ پژوهش‌نامه اخلاق، سال هفتم، شماره ۲۴، تابستان ۱۳۹۳ (مشترک با محسن اخباری).

من وحی القرآن، تفسيری واقع‌گرايانه و اجتماعی، پژوهش‌های قرآنی، ش ۵۳، بهار ۱۳۸۷.

نوانديشی در پرتو قرآن، اطلاعات حكمت و معرفت، ش۳۹، خرداد ۱۳۸۸.

رویکردهای نواندیشانه در تفسیر پرتوی از قرآن، مجموعه مقالات همایش بررسی اندیشه‌های قرآنی و اقتصادی آیت الله طالقانی، انتشارات دانشگاه مفید، قم، ۱۳۸۹.

نقش الهيات سلبی در وحی‌شناسی خاورشناسان و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه متفکران مسلمان، پژوهشنامه‌ی اسلام و ايران؛ شماره اول، تابستان ۱۳۹۰.

گزارش رساله: بررسی و تحلیل نظریه روح معنا در تفسیر متشابهات قرآن، مجله کتاب ماه دین؛ شماره ۱۷۸، مرداد ۱۳۹۱.

معرفی کتاب «غزالی و قرآن» (Al-Ghazali and the Quran)؛ مجله کتاب ماه دین؛ شماره ۱۷۸، مرداد ۱۳۹۱.

زبان‌شناسی عرفانی غزالی در تفسير متشابهات قرآن، مجله قرآن و مطالعات زبان‌شناختی، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲.

بررسی و تحلیل نظریه‌ی روح معنا در تفسیر متشابهات قرآن، مجموعه مقالات «قرآن و معرفت‌شناسی»، به کوشش علیرضا قائمی‌نیا، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۲.

بررسی تفسیری گستره جغرافیایی ارسال رسل در آیات انذار، پژوهشنامه ثقلین، دوره اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۳ (مشترک با محمد حاج‌محمدی).


تاریخ ادیان: کارشناسی الهیات، ترم اول ۹۰-۹۱؛ ترم اول ۹۱-۹۲؛ ترم دوم ۹۳-۹۴

کلام: کارشناسی الهیات، ترم دوم ۹۰-۹۱، ترم دوم ۹۱-۹۲؛ ترم اول ۹۲-۹۳

علوم قرآن ۲ (مباحث قصه، مثل، تقدیم و تاخیر، تکرار و...): کارشناسی الهیات، ترم دوم ۹۱-۹۲، ترم اول ۹۳-۹۴

مفردات قرآن: ترم اول ۹۲-۹۳، ترم اول ۹۳-۹۴

نهج البلاغه: ترم دوم ۹۲-۹۳

قرائت متون علوم قرآن و تفسیر: ترم دوم ۹۲-۹۳

شیوه‌های تفسیری: ترم دوم ۹۳-۹۴

روش تحقیق: کارشناسی الهیات، ترم دوم ۹۱-۹۲

روش تحقیق: کارشناسی ارشد معارف قرآن، ترم اول ۹۰-۹۱، ترم دوم ۹۰-۹۱، ترم اول ۹۱-۹۲؛ ترم اول ۹۲-۹۳؛ ترم دوم ۹۲-۹۳

علوم قرآن ۲ (وحی‌شناسی): کارشناسی ارشد معارف قرآن، ترم دوم ۹۰-۹۱، ترم اول ۹۱-۹۲، ترم دوم ۹۱-۹۲؛ ترم دوم ۹۲-۹۳، ترم اول ۹۳-۹۴؛ ترم دوم ۹۳-۹۴

تفسیر ۳ (کلامی، فلسفی و عرفانی): ترم اول ۹۳-۹۴

مبانی انسان‌شناسانه حقوق بشر: کارشناسی ارشد حقوق بشر، ترم اول ۹۱-۹۲؛ ترم اول ۹۲-۹۳

فلسفه‌های اگزیستانس: کارشناسی ارشد فلسفه، ترم اول ۹۲-۹۳؛ ترم دوم ۹۳-۹۴

مدیر مرکز مطالعات قرآن دانشگاه مفید قم، از اسفند 1395 - ادامه دارد.

بین المللیداخلیکلام (تشبیه و تنزیه، حسن و قبح و وحی)

معارف قرآن (خداشناسی و اخلاق در قرآن)

علوم قرآن (وحی، اعجاز قرآن و زبان قرآن)

تفسیر قرآن (تفاسیر کلامی، عرفانی و فلسفی)

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱


روز
شنبه


۱۷ - ۱۵
دفتر مرکز مطالعات قرآن
۱۹ - ۱۷
درس کلام (۱) - کارشناسی فقه و حقوق
یکشنبه
۱۳ - ۱۰
دفتر مرکز مطالعات قرآن
۱۴:۳۰ - ۱۳
جلسه شورای پژوهش
۱۷ - ۱۵
دفتر مرکز مطالعات قرآن
۱۹ - ۱۷
روش تحقیق - کارشناسی ارشد حقوق اطفال
دوشنبه
۱۲ - ۱۰:۳۰
جلسه شورای گروه الهیات

۱۷ - ۱۵
درس انسان‌شناسی - ارشد فلسفه اخلاق و ارشد حقوق بشر
۱۹ - ۱۷
دفتر مرکز مطالعات قرآن
سه شنبه
۱۲ - ۱۰
تدریس در حوزه
۱۵ - ۱۳
درس مکاتب و روشهای تفسیری - ارشد الهيات
۱۷ - ۱۵
دفتر مرکز مطالعات قرآن
۱۹ - ۱۷
جلسه علمی معاونت پژوهش
چهار شنبه
۱۳ - ۱۰
دفتر مرکز مطالعات قرآن