واحد پذیرش به‌منظور مشاوره و پیگیری امور اداری مرتبط با پذیرش دانشجویانِ سه مقطعِ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زیر نظر دفتر خدمات آموزشی ایجاد شده است. در این واحد، همۀ امور مربوط به پذیرش در رشته‌ها و دپارتمان‌های دانشگاه مفید انجام می‌گیرد.

وظایف:


۱- پیگیری و دریافت مجوزهای لازم از وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوری برای پذیرش دانشجویان ایرانی و خارجی با هدف تنوع‌بخشی به شیوه‌های پذیرش؛
۲- انجام كليۀ امور مربوط به پذيرش دانشجويان در مقاطع مختلف از طريق آزمون‌های سازمان سنجش كشور از قبيل: تعيين رشته‌های مورد پذيرش، تعيين ظرفيت پذيرش، تعيين شرايط پذيرش و ...؛
۳- انجام كليۀ امور مربوط به آزمون‌های اختصاصی از قبيل آزمون‌های ويژۀ طلاب؛
۴- انجام كليۀ امور پذيرش داوطلبان ايرانی و خارجی از طريق بدون آزمون (ممتازين، متقاضیان غیر ایرانی، انتقال خارج به داخل، سهميه مربيان و...)؛
۵- نظارت بر برگزاری جلسات مصاحبۀ داوطلبان پذیرش از طریق روش نیمه‌متمرکز در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری توسط کمیته‌ها و دپارتمان‌ها؛
۶- تهیۀ گزارش‌های تحلیلی‌- آماری از وضعیت تحصیلی داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون‌های ورودی دانشگاه و پذیرفته‌شدگان به تفکیک مقطع، رشته، جنسیّت، سال آزمون و ... و نیز ارائۀ آن به معاون آموزشی؛
۷- اطلاع‌رسانی به‌موقع اخبار آزمون‌های دانشگاه در قالب تهیه و تنظیم بروشورها، اطلاعیه‌ها و به‌روزرسانی وب سایت؛
۸- انجام امور اجرایی آزمون‌های مختلف محوله از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه مفید در مقاطع مختلف يا آزمون‌های مختلفی كه از طرف دانشگاه به اين اداره واگذار می‌شود.