واحد پذیرش به‌منظور مشاوره و پیگیری امور اداری مرتبط با پذیرش دانشجویانِ سه مقطعِ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زیر نظر دفتر خدمات آموزشی ایجاد شده است. در این واحد، همۀ امور مربوط به پذیرش در رشته‌ها و دپارتمان‌های دانشگاه مفید انجام می‌گیرد.

وظایف:


۱- پیگیری و دریافت مجوزهای لازم از وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوری برای پذیرش دانشجویان ایرانی و خارجی با هدف تنوع‌بخشی به شیوه‌های پذیرش؛
۲- انجام كليۀ امور مربوط به پذيرش دانشجويان در مقاطع مختلف از طريق آزمون‌های سازمان سنجش كشور از قبيل: تعيين رشته‌های مورد پذيرش، تعيين ظرفيت پذيرش، تعيين شرايط پذيرش و …؛
۳- انجام كليۀ امور مربوط به آزمون‌های اختصاصی از قبيل آزمون‌های ويژۀ طلاب؛
۴- انجام كليۀ امور پذيرش داوطلبان ايرانی و خارجی از طريق بدون آزمون (ممتازين، متقاضیان غیر ایرانی، انتقال خارج به داخل، سهميه مربيان و…)؛
۵- نظارت بر برگزاری جلسات مصاحبۀ داوطلبان پذیرش از طریق روش نیمه‌متمرکز در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری توسط کمیته‌ها و دپارتمان‌ها؛
۶- تهیۀ گزارش‌های تحلیلی‌- آماری از وضعیت تحصیلی داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون‌های ورودی دانشگاه و پذیرفته‌شدگان به تفکیک مقطع، رشته، جنسیّت، سال آزمون و … و نیز ارائۀ آن به معاون آموزشی؛
۷- اطلاع‌رسانی به‌موقع اخبار آزمون‌های دانشگاه در قالب تهیه و تنظیم بروشورها، اطلاعیه‌ها و به‌روزرسانی وب سایت؛
۸- انجام امور اجرایی آزمون‌های مختلف محوله از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه مفید در مقاطع مختلف يا آزمون‌های مختلفی كه از طرف دانشگاه به اين اداره واگذار می‌شود.

محمدرضا شاکر نسب

کارشناس پذیرش

اطلاعات مورد نیاز داوطلبان تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه مفید ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲