مرتضی محمدی

دپارتمان حقوق (۱۳۸۰- تاکنون)دکتر مرتضی محمدی (متولد ۱۳۴۷، بابل) استادیار دپارتمان حقوق است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی»  را در دانشگاه مفید (۱۳۸۰) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۸۹) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده اند.

ارتباط

کتاب‌ها


بشیر ۷۹ و ۸۰، (اطلاع رسانی مؤسسات پژوهشی قم) معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹، مسئول تحقیقات بشیر ۷۹، در یک جلد رقعی و بشیر ۸۰ در ۲ جلد رحلی (۱۵۰۰ صفحه).

اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌ها در حقوق اسلام و اروپا، دانشگاه تهران – پردیس قم، ۱۳۸۸، گردآوری و تدوین مجموعه مقالات همایش به صورت کتاب در حال چاپ است.

نظام حقوقی اسلام، دانشگاه مفید ، ۱۳۹۱، مجری طرح ، در دست اجرا.

انعقاد قراردادهای الکترونیکی: مطالعه تطبیقی، دانشگاه مفید ، ۱۳۹۳، مولف، انتشارات دانشگاه مفید.

تحلیل فقهی - حقوقی لایحه تجارت (باب اوّل و ششم) و آیین دادرسی تجاری، مرکز تحقیقات مجلس اسلامی، ۱۳۹۸، همکار.

مقالات


طلاق و سهم زن از زندگی مشترک (بررسی فقهی و حقوقی تبصره ۶ ماده اصلاحی مربوط به طلاق مجمع تشخیص مصلحت، اجرت المثل و نحله)، ۱۳۸۳، نامه مفید ش ۴۳، علمی پژوهشی.

ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران وفرانسه، ۱۳۸۱، مجله نامه مفید ش ۲۹، علمی پژوهشی.

تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان، ۱۳۸۳، فصلنامه کتاب زنان ش۲۳، علمی مروری.

حقوق و تکالیف زوجین در حقوق اسلام (ریاست شوهر و استقلال مالی زن)، ۱۳۸۰، مجله رواق اندیشه، ش۳، علمی مروری.

ازدواج، نفقه و تمکین، ۱۳۸۳، فصلنامه کتاب زنان ش۲۵، علمی مروری.

درآمدی بر قراردادهای بین المللی، ۱۳۸۴، فصلنامه حوزه و دانشگاه، علمی مروری.

انعقاد قرارداد توسط سامانه هوشمند، ۱۳۸۹، نامه حقوقی مفید، علمی و پژوهشی.

جنبه‌های حقوقی و اقتصادی عقد استصناع، ۱۳۹۲، فصلنامه اقتصادی پ‍‍ژوهشکاه فرهنگ و اندیشه، علمی و پژوهشی.

تحلیل حقوقی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در ایران، ۱۳۹۷، فصلنامه بورس اوراق بهادار، علمی و پژوهشی.

ماهیت اوراق مشارکت: شرکت یا قرض (تجددخواهی نوین)، ۱۳۹۷، کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، ISC.

اطاله دادرسی در دعاوی خانواده، ۱۳۹۷، همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی.

تاملی فقهی و حقوقی در عین انگاری سهام شرکتهای تجاری، ۱۳۹۸، دوفصلنامه علمی و پژوهشی آموزهای فقه مدنی، علمی و پژوهشی.

تدریس در دانشگاه مفید از سال ۱۳۸۳ تا کنون؛

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴؛

تدریس در دانشگاه قم از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵؛

تدریس در مرکز تخصصی قضا، ۱۳۸۸؛

تدریس در حوزه علمیه فیضیه مازندران، از ۱۳۷۴-۱۳۷۶؛

تدریس در دانشگاه تهران – پردیس فارابی، از سال ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴؛

تدریس در مرکز آموزش قضات قم؛

تدریس در مرکز فقه و قضا حوزه علمیه قم، ۱۳۹۴ تا کنون.

کارشناس پژوهشی دانشگاه مفید از مهرماه ۱۳۸۲ تا کنون؛

پژوهشگر دانشگاه مفید ۱۳۸۲؛

عضو کمیته تخصصی جشنواره بین المللی انتخاب کتاب برتر «حقوق بشر در اسلام» از ۱۳۸۱-۱۳۸۲؛

دبیر تحریریه و عضو کمیته علمی مجله رواق اندیشه از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵؛

عضو کمیته تخصصی مجله نامه مفید از ۱۳۸۴-۱۳۸۵؛

عضو شورای سردبیری مجله اندیشه تقریب از ۱۳۸۷ تا کنون؛

دبیر ویژه حقوق فصلنامه حوزه و دانشگاه؛

مسئول تحقیقات مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز از ۱۳۷۷ - ۱۳۸۰؛

مدیر حوزه ریاست دانشگاه مفید از ۱۳۸۵-۱۳۹۱؛

دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی گروه حقوق از ۱۳۹۱-۱۳۹۲؛

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مفید از ۱۳۹۲ - ۱۳۹۵؛

معاون آموزش دانشگاه مفید از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹؛

قائم مقام دانشگاه مفید از سال ۱۳۹۹ تا کنون.

بین المللی


حقوق کودک و کار کودک، دانشگاه خاورمیانه ترکیه، ۱۳۸۶، ارائه.

حق سکنی زوجه متوفی، پزوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری امور زنان ریاست جمهوری، ۱۳۸۸، تالیف.

سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق ایران، تاجیکستان، ۱۳۹۰، ارائه.

“Contract Law: Protection of the Weak Party, Itly: Turin, 2013, presentation.

The Implementation of Islamic Law in the Field of Commercial Law, Malaysia, 2013, presentation.

Application of Islamic Law in Commercial Law, France: Paris, 2014, presentation.

داخلی


چالش‌های فقهی و حقوقی حقوق تجارت و راهکارهای آن
مسایل نو در حوزه حقوق تجارت بین الملل

فقه و حقوق بین الملل خصوصی
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه