سامانه پیامکی

۵۰۰۰۲۰۳۰۰۰۰۱۰۱

رایانامه

info{AT}mofidu.ac.ir

صندوق پستی

۳۷۱۸۵-۳۶۱۱

کدپستی

۳۷۱۶۹۶۷۷۷۷

تلفن گویا

۰۲۵-۳۲۹۲۵۷۶۱

نمابر

۰۲۵-۳۲۹۲۷۳۹۵


 
برای تماس با بخش‌های دانشگاه، پس از ورود به دفترچه تلفن، واحد يا فرد مورد نظر را جستجو نماييد
 

آدرس: قم، بلوار صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید