کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید، همزمان با تأسیس دانشگاه در سال ۱۳۶۸ شروع به فعالیت کرده است. این کتابخانه ازنظر منابع، به‌ویژه در گسترۀ علوم انسانی، یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های ایران است. هم‌اکنون این کتابخانه در فضایی به مساحت ۳۱۰۰ متر مربع و دارای بیش از ۲۵۰ هزار جلد کتاب، نشریه، پایان‌نامه و سند کتابخانه‌ای در چهارچوب منابع چاپی می‌باشد؛ همچنین افزون بر منابع فیزیکی، بخش کتابخانۀ دیجیتال آن‌ هم در فاز یکم با بیش از ۲۰ هزار نسخه کتب تخصّصی علوم انسانی به‌ زبان انگلیسی برای استفاده پژوهشگران و دانشجویان راه‌اندازی شده است که درنهایت و در چند فاز بعدی، به ۱۰۰ هزار جلد کتاب دیجیتال افزایش خواهد یافت.
نکته شایان توجه دربارۀ کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید، افزون بر شمار منابع، هدف این مرکز در شناساندن علوم انسانی و علوم اسلامی به کشورهای دیگر است. از مقدمات این کار، جمع‌آوری کتاب‌های نگاشته‌شده در این زمینه به زبان‌های دیگر است؛ از این‌روی بیش از نیمی از منابع موجود، به زبان‌های انگلیسی، عربی، ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی، لاتین و ... بوده که همانا بیشتر منابع، معمولاً به‌‌جز زبان فارسی به زبان انگلیسی و عربی است.
همچنین کتابخانۀ دانشگاه مفید دربردارنده یک بخش بسیار مهم با آثاری کمیاب و نایاب است که از ارزش معنوی و علمی بسیار خاصی برخوردارند و با شرایط ویژه‌ و سیستم‌های نظارتی خاصی از آن‌ها حفاظت و نگهداری می‌شود. در واقع این آثار ازنظر درون‌مایه و کیفیّت نسخه، تفاوت‌های ویژه‌ای با دیگر آثار دارند؛ برای نمونه: گنجینۀ نسخ خطی، کتب چاپ سنگی و چاپ سربی و همچنین آثار بسیار ویژه با دستخط و امضای مؤلفان معاصر و نیز بزرگان ایران زمین است.
مخزن کتابخانه از سه بخش مخزن کتب امانی یا عمومی، بخش کتب مرجع و بخش نشریات تشکیل شده است. کتابخانه دارای بخش جستجوی تخصّصی و مطالعه و تحقیق بر روی کتب دیجیتال، پایان‌نامه‌های دیجیتالی و بخش امانات است. ظرفیت سالن‌های مطالعه و گفت‌وگوی کتابخانه کم‌و‌بیش به ۲۵۰ جایگاه می‌رسد؛ همچنین برای اعضای هیأت‌علمی و پژوهشگران، فضاهای اختصاصی مطالعه و گفتمان‌های علمی فراهم‌ است.

کارشناسان


علیرضا حیدری

کارشناس میز امانت

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۴۱


هادی حسینعلی‌بیگی

کارشناس فنّی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۳۶


محمدجواد نجفی‌

مسئول فهرست‌نویسی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۳۵


منصوره بهرامی

کارشناس فهرست‌نویسی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۳۸


ملیحه دُرِّامامی

کارشناس فهرست‌نویسی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۳۴