معرفی


کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید، همزمان با تأسیس دانشگاه در سال 1368 شروع به فعالیت کرده است. این کتابخانه ازنظر منابع، به‌ویژه در گستره علوم انسانی، یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های ایران است. هم‌اکنون این کتابخانه در فضایی به مساحت 3100 متر و دارای بیش از 250 هزار جلد کتاب، نشریه، پایان‌نامه و سند کتابخانه‌ای در چهارچوب منابع چاپی می‌باشد؛ همچنین افزون بر منابع فیزیکی، بخش کتابخانه دیجیتال آن‌هم در فاز یکم با بیش از بیست هزار نسخه کتب تخصصی علوم انسانی به زبان انگلیسی برای کاربرد پژوهشگران و دانشجویان راه‌اندازی شده است که درنهایت و در چند فاز بعدی، به صد هزار جلد کتاب دیجیتال افزایش خواهد یافت.
نکته شایان توجه درباره کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید، افزون بر شمار منابع، هدف این مرکز در شناساندن علوم انسانی و علوم اسلامی به کشورهای دیگر است. از مقدمات این کار، جمع‌آوری کتاب‌های نگاشته‌شده در این زمینه به زبان‌های دیگر است؛ از این روی بیش از نیمی از منابع موجود، به زبان‌های انگلیسی، عربی، ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی، لاتین و ... بوده که همانا بیشتر منابع، معمولاً به‌ جز زبان فارسی به زبان انگلیسی و عربی است.
همچنین کتابخانه دانشگاه مفید دربردارنده یک بخش بسیار مهم با آثاری کمیاب و نایاب است که از ارزش معنوی و علمی بسیار خاصی برخوردارند و با شرایط ویژه‌ و سیستم‌های نظارتی خاصی از آن‌ها حفاظت و نگهداری می‌شود. در واقع این آثار ازنظر درون‌مایه و کیفیت نسخه، تفاوت‌های ویژه‌ای با دیگر آثار دارند؛ برای نمونه: گنجینه نسخ خطی، کتب چاپ سنگی و چاپ سربی و همچنین آثار بسیار ویژه با دستخط و امضای مؤلفان معاصر و نیز بزرگان ایران زمین است.
مخزن کتابخانه از سه بخش مخزن کتب امانی یا عمومی، بخش کتب مرجع و بخش نشریات تشکیل شده است. کتابخانه دارای بخش جستجوی تخصصی و مطالعه و تحقیق بر روی کتب دیجیتال، پایان‌نامه‌های دیجیتالی و بخش امانات است. ظرفیت سالن‌های مطالعه و گفت‌وگوی کتابخانه کم‌و‌بیش به 250 جایگاه می‌رسد؛ همچنین برای اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران، فضاهای اختصاصی مطالعه و گفتمان‌های علمی فراهم‌ است.

کارشناسانمدیر کتابخانه