اهداف تأسیس این اداره عبارت‌اند از: مشارکت در تدوین سیاست‌های پژوهشی دانشگاه، گردآوری آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های پژوهشی، گردآوری و ارزیابی گزارش‌ها، تحلیل فعالیت‌ها و امور پژوهشی، انجام امور مالی و بودجه‌ریزی حوزۀ پژوهشی،‌ فراهم نمودن زمینه‌های پژوهشی و همکاری در برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها و ...

وظایف:


1- تنظیم برنامه‌های پژوهشی در قالب سیاست‌های پژوهشی مصوّب؛
2- بررسی پیشنهادات دپارتمان‌ها در زمینۀ امور تحقیقاتی و پژوهشی و تعیین اولویت اجرای هریک از آنها با توجه به امکانات موجود؛
3- ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی در دپارتمان‌های واحد؛
4- برقراری ارتباط با مؤسسات داخلی و خارجی به‌منظور جذب همکاری آنها در امور پژوهشی؛
5- اعزام اعضای‌ هیأت علمی به کنفرانس‌های علمی؛
6- تهیه و جمع‌آوری و در دسترس قرار دادن کتب و نشریات علمی؛
7- همکاری در برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی.

روح‌الله عبادی

مدیر

02532130228