با توجه به جایگاه و اهمیّت رفاه دانشجویان، مباحث فرهنگی در دانشگاه، لزوم مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه و نیز مدیریت فعالیت‌های آنان، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد. این معاونت دارای واحدهای گوناگونی است؛ ازجمله: دفتر امور فرهنگی، دفتر خدمات دانشجويی، دفتر بورس و جذب دانشجو، دفتر سمعی و بصری، نشریه‌های دانشجویی و ... که خدمات گوناگونی را در عرصه‌های مختلف به دانشجویان ارائه می‌نماید؛ همچنين اين معاونت برای ساماندهی فعالیت‌های علمی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی را تأسیس کرده است که بر پایۀ ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و نيز اسناد بالادستی دانشگاه مفيد به فعاليت می‌پردازند.

وظایف:


۱- برنامه‌ريزی برای جذب دانشجويان و طلاب توانا و علاقه‌مند به تحصیل در دانشگاه مفید؛
۲- برنامه‌ريزی برای جذب دانشجويان خارجی؛
۳- ترويج دروس دانشگاهی در ميان طلاب حوزه‌های علميه و ترويج دروس حوزوی در ميان دانشجويان دانشگاه از طريق برگزاری كلاس‌های مربوط؛
۴- برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب خدمات‌رسانی به دانشجویان از قبیل: وام، تغذیه، خوابگاه، بیمه، تربیت‌بدنی، مشاوره، ایاب و ذهاب و ...؛
۵- ایجاد بسترهای مناسب کار دانشجویی در مجموعۀ دانشگاه و واحدهای تابعه و نظارت بر حسن انجام کار و پرداخت‌های مربوط؛
۶- مطالعه و اتخاذ تصمیم دربارۀ مسائل و مشکلات دانشجویی؛
۷- تدوین برنامۀ کوتاه‌ مدت و بلند مدت جهت رشد دانشجویان در جنبه‌های ارزش‌های اسلامی - ایرانی و اجتماعی و ارائه به شورای دانشجویی و فرهنگی؛
۸- تهیۀ برنامه‌ها جهت مشارکت جمعی دانشجویان در ارتقای وضعیت فرهنگی دانشگاه؛
۹- برآورد نرخ هزینۀ خدمات دانشجویی با رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط مصوّب و ارائه به شورای دانشجویی و فرهنگی؛
۱۰- نظارت بر فعالیت‌های علمی - فرهنگی دانشجویان و هدایت و حمایت از انجمن‌ها و کانون‌های دانشجویی در چهارچوب قوانین و مقرّرات دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۱۱- انجام امور مربوط به کمیسیون‌ها و کمیته‌های دانشجویی.

محمد خیری

معاون دانشجویی و فرهنگی