حقوق-بشر-33

دوفصلنامه حقوق بشر


اين دوفصلنامه با هدف گسترش پژوهش‌های اصولی در حوزۀ حقوق بشر، ارائۀ جديدترين مطالعات، دستاوردها و پژوهش‌های بين رشته‌ای انديشمندان داخلی و خارجی در اين زمينه، تقويت گفتمان حقوق بشر بين نظام‌های حقوقی با رويكرد حقوق بشری و ارائۀ جديدترين ديدگاه‌های انديشمندان مسلمان در حوزۀ حقوق بشر منتشر می‌گردد. دوفصلنامۀ حقوق بشر اولين و تنها نشريه تخصصی آكادميك در زمينۀ حقوق بشر با اعتبار شاخص بین‌المللی است كه در ايران منتشر می‌شود.
این نشریه اولین نشریۀ حقوقی دو زبانه فارسی - انگلیسی است که توانسته علاوه بر عضویت در کمیته بین المللی اخلاق نشر «COPE»، امتیاز نمایه در پایگاه بین‌المللی اسکوپوس را کسب نماید. کلیۀ فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به‌انجام می‌رسد.

هستی-و-شناخت-16

دوفصلنامه هستی و شناخت


دوفصلنامه هستی و شناخت یک نشریۀ فلسفی و بیشتر با رویکرد تحلیلی است که به موضوع‌های مختلف و دوره‌های گوناگون فلسفه می‌پردازد. در این دوفصلنامه که ادامۀ فعالیت «نامۀ مفید فلسفی» است، سعی بر آن است تا افزون بر پژوهش‌های مستقل در مکاتب و موضوع‌های فلسفه‌های اسلامی و غربی، به بحث تطبیق موضوع‌های مشترک در فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب توجه گردد.
تمامی فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه با نظارت دپارتمان فلسفه و با همکاری دبیرخانه مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به‌انجام می‌رسد.

حقوق-تطبیقی-18

دوفصلنامه حقوق تطبیقی


دوفصلنامه علمی - پژوهشی «حقوق تطبيقی» پیش ‌از این با عنوان «نامۀ حقوقی» ذيل مجلۀ علمی – پژوهشی نامۀ مفيد منتشر می‌شد، این نشریه اکنون به‌صورت مستقل و به‌عنوان یک نشریه معتبر در میان مجلات حقوقی کشور شناخته شده و تاکنون مقالات بی‌شماری را از استادان و پژوهشگران فرهیخته کشور منتشر نموده است.
سياست اصلی اين نشريه، مطالعه، تحلیل و تطبیق مباحث و دستاوردهای حقوقی در نظام‌های حقوقی اصیل، گسترش و ارتقای دانش حقوقی، بررسی تحليلی نظام حقوقی اسلام و مطالعۀ تطبیقی آن با دیگر نظام‌های حقوقی معاصر است.
کلیۀ فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دبیرخانه مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به‌انجام می‌رسد.

اقتصادی-18

دوفصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی


نشریه علمی - پژوهشی نامۀ مفید بر اساس نامۀ شمارۀ ۱۳۷۹/۲۹۱۰/۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی - پژوهشی است و بر اساس نامۀ شماره ۳/۱۱/۲۲۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ازاین‌پس نشریه علمی پژوهشی نامه اقتصادی مفید با حفظ سابقه با عنوان جدید «مطالعات و سیاست‌های اقتصادی» منتشر می‌شود.
دو فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس است که برای گسترش مفاهیم اقتصادی در ایران و انعکاس دیدگاه‌های موجود و همچنین برای دسترسی آسان، به‌صورت آزاد (رایگان) منتشر می‌شود و برای پذیرش و انتشار مقالات هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.
تمام هزینه‌های وابسته به تدوین، تهیه و انتشار مقالات از سوی مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید تأمین می‌شود. نشریه به دو صورت چاپی و الکترونیکی و هر دو فصل یک‌بار به دست چاپ سپرده می‌شود و مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته و بررسی می‌شوند. کم‌ترین زمان داوری مقالات در مطالعات و سیاست‌های اقتصادی هشت هفته خواهد بود.

دین-و-دنیای-معاصر-16

دوفصلنامه دین و دنیای معاصر


پژوهش‌های آکادمیک در همه قلمرو ها، اگر با رویکردی مساله محور و با هدف روشنگری در زمینه‌ای صورت گیرد که به کشف رازی اصیل از راز‌های هستی منجر شود، ارجمند و در خور تقدیر است. در این میان آن دسته از پژوهش‌ها که با نظر به مسائل و معضلات ناظر به حیطه موسوم به «وضع و حال انسانی» و به قصد گره گشایی از کار فروبسته انسان به انجام می‌رسند، اهمیتی بیش از پاسخگویی به نیاز آدمی برای دانستن پیدا می‌کنند.
حوزه مباحث دینی و الهیاتی، که در مجموعه فراختر علوم انسانی و اجتماعی مندرج است، از یکسو به اعتبار خصلت دوگانه این دسته از علوم که از وجهی ناظر به شناخت واقعیتند و از وجه دیگر ناظر به تغییر آن، و از سوی دیگر به واسطه جایگاه رفیع دین در حیطه «وضع و حال انسانی» از موقعیتی ویژه در خانواده رشته‌ها و دیسیپلین‌های علمی برخوردارست. شعار دانشگاه مفید، «پای در سنت و رو به آینده» است و بر این اساس دغدغه ما در این نشریه آن است که از یکسو با توجه به تعالیم قرآنی و سنت اسلامی، و از سوی دیگر با نظر نقادانه به تعالیم و سنت‌های دینی دیگر، راهی برای درمان دردهای انسان دردمند معاصر بجوییم. دین و دنیای معاصر از دیدگاههای نقادانه و تحلیلی همه صاحبنظران در مباحث مرتبط با معارف اسلامی و قرآنی به معنای عام کلمه، و موضوعات مرتبط با مسائل الهیاتی که به پرسش‌ها و دغدغه‌های انسان معاصر مرتبط باشد استقبال می‌کند.

سیاست نامه مفید

دوفصلنامه سیاست نامه مفید


این دوفصلنامه در پی آن است که اولاً دانش سیاسی را به‌مثابه یک تجربۀ مشترک بشریِ متعلق به همۀ افراد و گروه‌ها تبیین نماید و ثانیاً در پی نهادینه‌سازی این باور است که بهره گیری عملی از تجربه‌های بشری در جامعۀ اسلامی، نیازمند بازنگری آن تجربه با تکیه بر سنّت دینی و تجربۀ تاریخی مسلمانان و ایرانیان است. سیاست‌نامه مفید، در چهارچوب اسناد بالادستی دانشگاه مفید و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور ارتقای وضعیت دانش سیاسی با رویکرد دینی، مقالات علمی در گستره علوم سیاسی را منتشر می‌نماید. دوفصلنامۀ «سیاست‌نامه مفید» از سال ۱۳۹۵ شروع به فعالیت کرده است و می‌کوشد با دریافت آخرین مقاله‌های علمی اندیشمندان و پژوهشگران این گستره، در تحقق توسعۀ سیاسی و به وجود آمدن حکمرانی خوب، در چهارچوب نواندیشی دینی، کارآمد باشد. هدف نهایی مجله این است که بتواند مرجعیّت معتبر ملی و بین‌المللی در گستره سیاست‌اندیشی دینی را به‌دست آورد و همچنین در رفع نیازهای داخلی و خارجی متفکران سیاسی و ارائه ایده‌های نو و کارآمد مؤثر واقع شود. کلیۀ فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دپارتمان علوم‌سیاسی دانشگاه مفید به‌انجام می‌رسد.

نامه-مفید

فصلنامه نامه مفید


فصلنامه نامه مفید به‌عنوان نخستین نشریۀ دانشگاه مفید و نخستین نشریه علمی - پژوهشی استان قم، از بهار ۱۳۷۴، هر سه ماه یک‌بار منتشر شده است. این فصلنامه از نشریات ارزشمند و بنام در گسترۀ علوم انسانی بوده است که در سال ۱۳۹۳ و پس از انتشار صد شماره، در سه نشریه مجزا با نام‌های حقوق تطبیقی، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، و هستی و شناخت منتشر می‌شود.