مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۴ تأسیس گرديد. هدف این مرکز، ساماندهی و تمرکز فعالیت‌های دانشگاه مفید در گستره اقتصاد، تولید دانش و توسعه ادبیات اقتصادی با تأکید بر پژوهش‌های اقتصاد اسلامی و تحقیقات میان‌رشته‌ای؛ تبیین و ترویج اندیشه‌های اسلامی درزمینۀ اقتصاد؛ تبيين مبانی و اصول جاری در نظام اقتصادی مبتنی بر تعاليم اسلامی؛ مشاوره و تبادل علمی با مراکز مشابه در داخل و خارج از کشور، پرورش پژوهشگران توانمند و ... است.
اين مركز با انجام طرح‌های پژوهشی، برگزاری كارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه‌مدت، همايش‌ها، سخنرانی‌ها، نشست‌های تخصصی، ارائه مشاوره به نهادهای اجرايی و ... تحقق اهداف يادشده را دنبال می‌کند. ايجاد بانك اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی پیرامون كتب و مقالات اقتصادی به‌ویژه اقتصاد اسلامی؛ ايجاد بانك اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی پیرامون مراكز آموزشی و پژوهشی و متخصصان مربوط به گستره اقتصاد و نیز اقتصاد اسلامی؛ تشكيل حلقه‌های علمی - پژوهشی در موضوعات اساسی اقتصادی؛ فراهم نمودن زمینۀ شرکت دانشجويان در کارگاه‌های آموزشی داخل و خارج از كشور؛ هدايت و حمايت از تحقيقات دانشجویی (مقالات و پایان‌نامه‌ها)؛ فراهم نمودن زمینه شرکت استادان و پژوهشگران در اجلاس‌های علمی، فرصت‌های مطالعاتی و كارگاه‌های آموزشی داخل و خارج از كشور؛ انجام پروژه‌های تحقيقاتی متناسب با اهداف مركز؛ برگزاری همایش‌ها، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های دوره‌ای با همكاری استادان داخلی و خارجی؛ تشويق به تأليف كتب و مقالات تخصصی در گستره اقتصاد و برگزاری كارگاه‌های آموزشی و پژوهشی با همكاری اساتيد داخلی و خارجی از مهم‌ترین برنامه‌های این مركز است.
مرکز مطالعات اقتصادی دارای نشریه‌ای علمی - پژوهشی با عنوان «مطالعات و سیاست‌های اقتصادی» است كه به دو صورت چاپی و الکترونیکی در دسترس پژوهشگران گستره اقتصادی قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین همایش‌های برگزارشده به‌وسیلۀ مركز مطالعات اقتصادی عبارت‌اند از: «اندیشه‌های اقتصادی شهيد صدر»، «وقف در بازار سرمایه»، «مبانی فقهی و اقتصادی مالیات‌های اسلامی»، «بررسی اندیشه‌های قرآنی و اقتصادی آیت‌الله طالقانی» و «همایش‌های نکوداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی».

وظایف


۱- تولید دانش و توسعه ادبیات در حوزه اقتصاد با تاکید بر پژوهش‌های اقتصاد اسلامی و میان رشته‌ای؛
۲- تبیین و ترویج اندیشه‌های اسلامی در زمینه اقتصاد؛
۳- تبيين مبانی و اصول جاری در نظام اقتصادی مبتنی بر تعاليم اسلامی؛
۴- مشاوره و تبادل علمی با مراکز مشابه در داخل و خارج کشور؛
۵- حمایت و پرورش پژوهشگران توانمند در حوزه اقتصاد.