معاونت آموزشی دانشگاه مفيد از سال ۱۳۶۸ و هم‌زمان با تأسیس دانشگاه، فعالیت خود را آغاز کرد. این معاونت متصدی مدیریت خُرد و کلان آموزش دانشگاه، ارزيابی آموزشی، پذیرش دانشجو، امور مربوط به دانش‌آموختگی، صدور مدرک تحصیلی، امور نظام‌وظیفه، برگزاری آزمون‌های مختلف، امور مربوط به دانشجويان غير ايرانی (امور كنسولی) و خدمات آموزشی آزاد و مجازی بر پایۀ ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قواعد دانشگاه مفید است.
مديريت خدمات آموزشی، دفتر سنجش و تحصيلات تكميلی، دفتر امور كنسولی دانشجويان غير ايرانی، مركز آموزش‌های آزاد و مجازی زیرمجموعه‌های اين معاونت را تشكيل می‌دهند.

وظایف:


۱- اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، با رعایت قوانین، مقررات وآیین نامه‌های اجرایی مربوطه و ايجاد هماهنگی بين واحدهای آموزشی مختلف؛
۲- پيگيری امور مربوط به توسعۀ آموزشی دانشگاه و ايجاد رشته‌های آموزشی جديد؛
۳- ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان و اساتید در هر نیم‌سال تحصیلی و انعكاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجۀ ارزیابی به اساتید؛
۴- تهیۀ دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی برای طی مراحل تصويب و ابلاغ؛
۵- بررسی پیشنهاد کمیته‌ها و دپارتمان‌ها در مورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در تمام مقاطع تحصیلی و ارسال آن به رئيس دانشگاه برای طی مراحل تصويب نهايی؛
۶- پيشنهاد سیاست‌های پذیرش‌ دانشجو‌‌ به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی؛
۷- انتخاب یا تأیید كاركنان دخیل در امور محرمانۀ حوزۀ معاونت آموزشی؛
۸- پیشنهاد تأسیس كمیته‌ها وكمیسیون‌های مورد نیاز برای اجرای ضوابط و مقررات آموزشی به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی؛
۹- انجام ساير اموری كه آيين‏‌نامه‌های مختلف بر عهدۀ این معاونت گذاشته‌اند و امور محوله از سوی رئيس دانشگاه.

سیدمحمدعلی احمدی‌طباطبایی

مسئول دفتر

۰۲۵-۳۲۱۳۰۳۰۲