معرفی


معاونت آموزشی دانشگاه مفيد از سال 1368 و هم‌زمان با تأسیس دانشگاه، فعالیت خود را آغاز کرد. این معاونت متصدی مدیریت خُرد و کلان آموزش دانشگاه، ارزيابی آموزشی، پذیرش دانشجو، امور مربوط به دانش‌آموختگی، صدور مدرک تحصیلی، امور نظام‌وظیفه، برگزاری آزمون‌های مختلف، امور مربوط به دانشجويان غير ايرانی (امور كنسولی) و خدمات آموزشی آزاد و مجازی بر پایۀ ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قواعد دانشگاه مفید است.
مديريت خدمات آموزشی، دفتر سنجش و تحصيلات تكميلی، دفتر امور كنسولی دانشجويان غير ايرانی، مركز آموزش‌های آزاد و مجازی و زیرمجموعه‌های اين معاونت را تشكيل می‌دهند.

وظایف


1- اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، با رعایت قوانین، مقررات وآیین نامه‌های اجرایی مربوط و ايجاد هماهنگی بين واحدهای آموزشی مختلف؛
2- پيگيری امور مربوط به توسعه آموزشی دانشگاه و ايجاد رشته های آموزشی جديد؛
3- ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان و اساتید در هر نیمسال تحصیلی و انعكاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اساتید؛
4- تهیه دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی برای طی مراحل تصويب و ابلاغ؛
5- بررسی پیشنهاد کمیته ها و دپارتمان ها در مورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در تمام مقاطع تحصیلی و ارسال آن به رئيس دانشگاه برای طی مراحل تصويب نهايی؛
6- پيشنهاد سیاست های پذیرش‌ دانشجو‌‌ به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی؛
7- انتخاب یا تأیید كاركنان دخیل در امور محرمانه حوزه معاونت آموزشی؛
8- پیشنهاد تأسیس كمیته‌ها وكمیسیون‌های مورد نیاز برای اجرای ضوابط و مقررات آموزشی به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی؛
9- انجام ساير اموری كه آيين‏‌نامه های مختلف بر عهده این معاونت گذاشته‌اند و امور محوله از سوی رئيس دانشگاه.

معاون آموزشی

دكتر مرتضی محمدی

استاديار دپارتمان حقوق


سید محمدعلی احمدی طباطبایی

مسئول دفتر

02532130302