دکتر مرتضی محمدی

قائم مقام رئیس دانشگاه


دکتر مرتضی محمدی (متولد ۱۳۴۷، بابل) قائم مقام رئیس دانشگاه مفید و استادیار دپارتمان حقوق است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی»  را در دانشگاه مفید (۱۳۸۰) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۸۹) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده اند.