یکی از اهداف تأسیس این دانشگاه، معرفی و بکارگیری نتایجِ مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزۀ علوم انسانی، براساس مبانی و موازین اسلامی و انعکاس آن در مجامع علمی – دانشگاهی در سطح بین‌المللی و در میان ملل اسلامی است. بر این مبنا دانشگاه مفید از بدو تأسیس با رویکردی فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی به فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی خود سامان بخشیده‌است.
اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل به عنوان متصدی ارتباطات دانشگاه مفید در دو سطح داخلی و بین‌المللی از سال 1368 و همزمان با تأسیس دانشگاه، ذیل نظر مدیر کل حوزۀ ریاست شروع به کار نموده و وظیفۀ تسهیل این امر را با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، اهداف و دستور العمل‎های بالادستی دانشگاه مفید بر عهده دارد.

وظایف


1- شناسايی زمينۀ همكاری و ايجاد ارتباط با مراكز علمی و دانشگاهی خارج از كشور به منظورِ:
- تبادل استاد و دانشجو؛
- انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای همكاری در امور آموزشی و پژوهشی؛
- بهره‌گيری متقابل از اعتبار مدارك علمی يكديگر؛
- برگزاری سمينارها و كنفرانس‌های علمی و دوره‌های آموزشی مشترك؛
- اجرای طرح‌های تحقيقاتی مشترك؛
- ادله اسناد و مدارك علمی؛
2- شناسايی شخصيت‌های علمی و فرهنگی بين‌المللی و ايجاد زمينه همكاری آموزشی و پژوهشی آنها با دانشگاه؛
3- معرفی دانشگاه در سطح بين‌المللی؛
4- پيگيری موافقتنامه‌ها و قراردادهای منعقده دانشگاه با مؤسسات و دانشگاه‌های خارجی؛
5- اعزام پژوهشگران و اعضای هيأت علمی به خارج از كشور جهت شركت در نشست‌های علمی،‌ دوره‌های آموزشی؛
6- پيگيری امور اداری استادان و محققان خارجی مهمان در دانشگاه مفيد؛
7- تهيه پيش‌نويس و ترجمه قراردادها و تفاهم‌نامه‌های دانشگاه با مراكز خارج كشور؛
8- شناساندن دانشگاه در سطح مجامع علمی و عمومی كشور از طریق تهیه جزوات، بروشور‌ها، سالنامه معرفی دانشگاه و امثال آن و شركت در نمايشگاه‌ها و ایجاد ارتباط با نهادها و مؤسسات؛
9- تنظیم برنامه بازدید شخصیت‌های داخلی و بین‌المللی، خبرنگاران، دانش‌آموزان و سایر بازدیدكنندگان از دانشگاه و ایجاد ارتباط و همكاری با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی جهت نشر اخبار و فعالیت‌های دانشگاه؛
10- پیگیری اخبار دانشگاه در رسانه‌ها و نشان دادن عكس‌العمل مناسب در مواقع ضروری و تهیه گزارش‌های تحلیلی از اخبار و مطالب منتشره در ارتباط با دانشگاه و ارائه آن به مدیرکل حوزه ریاست؛
11- ایجاد ارتباط بین دانشگاه و دانش‌ آموختگان به منظور بهره‌مندی از استعداد، توان و تجارب آنها برای ارتقاء جایگاه دانشگاه و ارائه تسهیلات علمی، رفاهی و اجتماعی به دانش‌آموختگان و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از آنها؛
12- به‌روزرسانی فنی و محتوایی وب‌سایت دانشگاه با همكاری مركز فناوری اطلاعات؛
13- تهیه محتوای مناسب خبری از فعالیت‌ها و رویدادهای دانشگاه و نشر آن؛
14- پیگیری امور محوله از جانب ریاست دانشگاه و ارائه گزارش روند.

سید مجتبی شاهرخی

02532130144