سیدمجتبی شاهرخی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۱۴۴یکی از اهداف تأسیس دانشگاه مفید، معرفی و به‌کارگیری نتایجِ مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزۀ علوم انسانی، براساس مبانی و موازین اسلامی و انعکاس آن در مجامع علمی – دانشگاهی در سطح بین‌المللی و در میان ملل اسلامی است. بر این مبنا دانشگاه مفید از بدو تأسیس با رویکردی فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی به فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی خود سامان بخشیده ‌است.
ادارۀ روابط عمومی و امور بین‌الملل به‌عنوان متصدی ارتباطات دانشگاه مفید در دو سطح داخلی و بین‌المللی از سال ۱۳۶۸ و همزمان با تأسیس دانشگاه، ذیل نظر مدیرکل حوزۀ ریاست شروع به‌کار نموده و وظیفۀ تسهیل این امر را با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، اهداف و دستورالعمل‌‎‌های بالادستی دانشگاه مفید بر عهده دارد.

وظایف:


۱- شناسايی زمينۀ همكاری و ايجاد ارتباط با مراكز علمی و دانشگاهی خارج از كشور به‌منظورِ:
- تبادل استاد و دانشجو؛
- انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای همكاری در امور آموزشی و پژوهشی؛
- بهره‌گيری متقابل از اعتبار مدارك علمی يكديگر؛
- برگزاری سمينارها و كنفرانس‌های علمی و دوره‌های آموزشی مشترك؛
- اجرای طرح‌های تحقيقاتی مشترك؛
۲- شناسايی شخصيت‌های علمی و فرهنگی بين‌المللی و ايجاد زمينۀ همكاری آموزشی و پژوهشی آنها با دانشگاه؛
۳- معرفی دانشگاه در سطح بين‌المللی؛
۴- پيگيری موافقتنامه‌ها و قراردادهای منعقدۀ دانشگاه با مؤسسات و دانشگاه‌های خارجی؛
۵- اعزام پژوهشگران و اعضای هيأت علمی به خارج از كشور جهت شركت در نشست‌های علمی و‌ دوره‌های آموزشی؛
۶- پيگيری امور اداری استادان و محققان خارجی مهمان در دانشگاه مفيد؛
۷- تهيۀ پيش‌نويس و ترجمۀ قراردادها و تفاهم‌نامه‌های دانشگاه با مراكز خارج كشور؛
۸- شناساندن دانشگاه در سطح مجامع علمی و عمومی كشور از طریق تهیۀ جزوات، بروشور‌ها، سالنامه معرفی دانشگاه و امثال آن و شركت در نمايشگاه‌ها و ایجاد ارتباط با نهادها و مؤسسات؛
۹- تنظیم برنامۀ بازدید شخصیت‌های داخلی و بین‌المللی، خبرنگاران، دانش‌آموزان و سایر بازدیدكنندگان از دانشگاه و ایجاد ارتباط و همكاری با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی جهت نشر اخبار و فعالیت‌های دانشگاه؛
۱۰- پیگیری اخبار دانشگاه در رسانه‌ها و نشان‌دادن عكس‌العمل مناسب در مواقع ضروری و تهیه گزارش‌های تحلیلی از اخبار و مطالب منتشره در ارتباط با دانشگاه و ارائۀ آن به مدیرکل حوزۀ ریاست؛
۱۱- ایجاد ارتباط بین دانشگاه و دانش‌ آموختگان به‌منظور بهره‌مندی از استعداد، توان و تجارب آنها برای ارتقاء جایگاه دانشگاه و ارائۀ تسهیلات علمی، رفاهی و اجتماعی به دانش‌آموختگان و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از آنها؛
۱۲- به‌روزرسانی فنی و محتوایی وب‌سایت دانشگاه با همكاری مركز فناوری اطلاعات؛
۱۳- تهیۀ محتوای مناسب خبری از فعالیت‌ها و رویدادهای دانشگاه و نشر آن؛
۱۴- پیگیری امور محوله از جانب رئیس دانشگاه و ارائۀ گزارش روند آنها.