محمود شفیعی

دپارتمان علوم سیاسی (۱۳۸۱- تاکنون)دکتر محمود شفیعی (متولد ۱۳۴۸، زنجان) دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «علوم سیاسی» (۱۳۷۵) و کارشناسی ارشد «علوم سیاسی» را در دانشگاه باقرالعلوم (۱۳۷۸) و دكتری «علوم‌ سياسی» را در دانشگاه‌ امام صادق (ع) (۱۳۸۵) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۶۲ دروس حوزوی را آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


آزادی سیاسی در اسلام: تاملی در آراء قاضی عبد الجبار و امام خمینی (قم: دانشگاه مفید، ۱۳۹۸).

آزادی سیاسی در اندیشه های شیعه و معتزله ( قم: قلم نو، ۱۳۸۶).

عقلانیت سیاسی شیعه (قم: قلم نو، ۱۳۸۶).

نظام سياسی و دولت مطلوب در اندیشه سیاسی شیخ مفید ، سید مرتضی و شیخ طوسی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران،۱۳۸۷)، مشترک با علی خالقی وسید محمد رضا موسویان.

انديشه سياسی سيد مرتضی (قم: بوستان كتاب، ۱۳۸۸).

جامعه شناسی سياسی ايران مبتنی بر نظريه كنش ارتباطی (تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، ۱۳۸۹).


‌مقالات


"مبانی کلامی آزادی سیاسی در اندیشه های شیعه ومعتزله" علوم سیاسی (سال دوم، بهار ۱۳۷۹، ش ۸).

جایگاه دنیا در جهان بینی امام علی (ع) " علوم سیاسی (سال سوم، زمستان ۱۳۷۹، ش ۱۱).

"عقل و عقلانیت در اندیشه سیاسی شیعه " علوم سیاسی (سال پنجم، بهار ۱۳۸۱، ش ۱۷).

"بحران تعارض مشروعیت های ناپالوده در جمهوری اسلامی ایران و راه برون شدن از آن" فرهنگ و اندیشه (سال دوم، بهار ۱۳۸۲، ش ۵).

"کنش ارتباطی و گفتمان مصلحت در جمهوری اسلامی ایران" فرهنگ و اندیشه (سال چهارم، بهار ۱۳۸۴، ش ۱۳).

"نظریه انتقادی و فرا روی ها در اندیشه هابرماس" علوم سیاسی (سال هشتم، تابستان ۱۳۸۴، ش ۳۰).

"نظریه کنش ارتباطی (جهان زیست و سیستم) و نقد اجتماعی – سیاسی" دانش سیاسی (سال اول، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، ش ۲).

"اقتضاهای و امتناع های عقل گرایی در فقه سیاسی شیعه" شیعه شناسی (سال پنجم /شماره ۲۳/ پاییز ۱۳۸۷).

"انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان (چشم اندازی تاریخی – مقایسه ای)" متین (سال دهم/شماره سی و نه / تابستان ۱۳۸۷).

تغيير ساختارهای اجتماعی و تحول فقه سياسی در دوره مشروطه علوم سیاسی (سال چهاردهم، شماره پنجاه و ششم،‌ زمستان ۱۳۹۰).

قران و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب در قران، علوم سیاسی (سال شانزدهم، ش ۶۱، بهار ۱۳۹۲) این مقاله به درخواست کنگره بین المللی قران و علوم انسانی دوباره درخواست شد و مورد پذیرش قرار گرفت. این کنگره در ۱۳۹۶ نهم آذر برگزار شد و در مجموعه مقالات با منبع ذیل به چاپ رسید. (قران و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب، جامعه المصطفی العالمیه و مراکز همکار، ۹آذر ۱۳۹۶).

«مسئوليت های دولت مردم سالار در باره مشاركت سياسی مرد م از منظر قرآن» علوم سياسي (سال هفدهم، شماره شصت و ششم، تابستان ۱۳۹۳).

عقلانيت شيعی و عقلانيت ارتباطی: تاملی در نتايج سياسی پژوهشنامه سياسی (سال دهم، شماره ۲ (پياپی ۳۸) بهار ۱۳۹۴).

حاكميت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران حقوق بشر (جلد ۷، شماره ۲ (پاييز و زمستان ۱۳۹۱، شماره پياپي ۱۴).

عدالت سیاسی از منظر قران و روایات: تاملی در برابری سیاسی، علوم سیاسی (سال نوزدهم، شماره هفتاد و ششم، زمستان ۱۳۹۵) این مقاله به درخواست کنگره بین المللی قران و علوم انسانی که در نهم آذر ۱۳۹۶ برگزار شد، به آنجا ارایه شد و مورد پذیرش قرار گرفت و در آنجا نیز در منبع ذیل به چاپ رسید. عدالت سیاسی از منظر قرآن و روایات: تاملی در برابری سیاسی، جامعه المصطفی العالمیه و مراکز همکار، پنج شنبه نهم آذرماه ۱۳۹۶)

جنبش ملی و مردم سالاری به مثابه حق تعیین سرنوشت (با تاکید بر دهه بیست) سیاست نامه مفید (سال اول، شماره پیاپی ۱، جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۵).

-"Urban System and Development in Contemporary Iran" Mahmood Shafiee, INONU UNIVERSITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (Volume 6, Number 1, Summer 2017) pp. 23-29

Political Justice from of the Qur'an and Traditions’ Perspectives: A Reflection on Political Equality" Mahmood SHAFIEE, Hamid SALIMI, JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES (WINTER 2017 VOLUME: 8 ISSUE: 2) pp. 102-124

محمود شفیعی و علی خالقی؛ گفتمان مصلحت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت علوم سیاسی (دوره ۲۱، ش ۸۱، بهار ۹۷، تابستان ۱۳۹۷) صص ۵۸-۳۳.

انقلابی متمایز جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران، فصل سوم: آینه نقد، مقاله: " تناقض یا هارمونی؛ درسی که باید آموخت" صص۴۲۷-۴۴۶ (قم : مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۵).

سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)، مقاله" شورا و مشورت در حکومت نبوی" (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶).

علي اكبر عليخانی و همكاران؛ انديشه سياسی متفكران مسلمان،‌ ج۲ (تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۰) محمود شفيعی «سيد مرتضی» ص ۱۴۵-۱۶۳.

مجموعه مقالات المؤتمر العالمی "آراء علماء الاسلام فی التیارات المتطرفة و التکفیریة"، المجلد الثانی (قم: دارالاعلام المدرسة اهل البیت (ع)،الطبعة الاولی، ۱۴۳۵ه) محمود شفیعی "داعش و العنف الصارخ مزیج من تفسیر غیر عقلانی للدین و تقنیات حدیثة" ص ۴۷۵ - ۵۱۴.

استقلا ل مالی حوزه های علميه، ارايه شده به همايش روحانيت و انقلاب اسلامی،‌ ۱۳۸۹. این مقاله در مجموعه مقالات "روحانیت و انقلاب اسلامی" جلد دوم، چ اول، به اهتمام عبد الوهاب فراتی در زمستان ۱۳۹۴، از سوی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی به چاپ رسیده است.

زمینه های عملی و ایدئولوژیک نظریه ولایت مطلقه فقیه (تهران: همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی، مهر ۱۳۹۵) ارایه شده در کمیسیون های تخصصی . چاپ شده در: -مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)، ۳ ج، ج ۲، "زمینه های عملی و ایدئولوژیک نظریه ولایت مطلقه امام خمینی: رهیافتی انتقادی به تفسیرهای آن" (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۶) صص۲۵۵ - ۲۱۵.

تاملی در نتايج سياسی دو قاعده عدم ولايت و ولایت: محدوديت تعهدات سياسی، گسترش حقوق و آزادی های فردی (قم: دانشگاه مفید، همایش بین المللی حکومت علوی، نگاهی پس از ۱۴ قرن، ۹و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴) ارایه شده در: کمیسون های تخصصی. چاپ شده در : "سیاست: مجموعه مقالات همایش بین المللی حکومت علوی نگاهی پس از چهارده قرن (قم: دانشگاه مفید، چ اول، ۱۳۹۶)"

"تحلیلی از حکومت و قدرت سیاسی از منظر قران کریم" این مقاله در کتاب: به کوشش فاضل میبدی (جمعی از نویسندگان)؛ فقه و تدبیر (قم: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، چاپ اول، ۱۳۹۶) صص ۲۴۴ - ۲۱۵ چاپ و منتشر شده است.

تحولات سیاسی اجتماعی ایران (الف)؛

تحولات سیاسی اجتماعی ایران (ب)؛

انقلاب اسلامی ایران؛

تئوری های انقلاب؛

تاریخ روابط خارجی ایران؛

اخلاق سیاسی؛

متون سیاسی به زبان انگلیسی الف؛

متون سیاسی به زبان انگلیسی ب؛

سمینار بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران؛

سمینار تحولات سیاسی اجتماعی ایران؛

جامعه شناسی سیاسی ایران؛

فقه سیاسی؛

اندیشه سیاسی امام خمینی؛

مباحث عقلی اندیشه سیاسی اسلام؛

انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر روابط بین الملل؛

دوره دكتری:

ريشه های تاريخی، سياسی،‌ اقتصادی و اجتماعی انقلاب اسلامی ايران؛
جامعه شناسی سياسی ايران.
مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید 1385-1387؛
رییس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید 1394-1395.

بین المللی


همایش حکومت علوی نگاهی پس ار چهارده قرن، 1393، دانشگاه مفید.


داخلی


عقلانيت شيعی و عقلانيت ارتباطی،‌ ارايه شده به صورت شفاهی در: نخستين همايش بين المللی دو سالانه علوم انسانی در تاريخ ۲۷-۲۸ شهريور ۱۳۸۹ در دانشكده ادبيات و زبان های خارجی دانشگاه تهران.

حقوق سیاسی جدید از منظر قرآن و روایات
فقه و سیاست در اسلام و ایران معاصر

تاملات دینی پیرامون جنبش‌های سیاسی معاصر ایران و جهان اسلام

تاملات دینی پیرامون جامعه‌شناسی سیاسی ایران

اندیشه سیاسی اسلام و ایران

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱


روز
شنبه ۱۴ - ۸
مطالعه
۱۸ - ۱۷
ورزش
۱۹ -۱۸
پژوهش
یکشنبه ۱۰ - ۸
امور مجله
۱۲ - ۱۰
امور دپارتمان
۱۴ - ۱۲
مشاوره

۱۷ - ۱۶
مطالعه
۱۸ - ۱۷
ورزش
۱۹ -۱۸
پژوهش
دوشنبه ۱۰ - ۸
مطالعه
۱۲ - ۱۰
جلسه دپارتمان
۱۳ - ۱۲
مطالعه
۱۵ - ۱۳
نظریه انقلاب
۱۷ - ۱۵
انقلاب دکتری
۱۸ - ۱۷
ورزش
۱۹ -۱۸
پژوهش
سه شنبه ۱۰ - ۸
مطالعه
۱۲ - ۱۰
مشاوره
۱۳ - ۱۲
مطالعه

۱۷ - ۱۵
جامعه‌شناسی
۱۹ - ۱۷
پژوهش

چهار شنبه ۱۰ - ۸
بازتاب انقلاب
۱۲ - ۱۰
امور دپارتمان
۱۴ - ۱۲
امور مجله

۱۷ - ۱۶
مطالعه
۱۸ - ۱۷
ورزش
۱۹ -۱۸
پژوهش

"پاسخ هایی به نظر خواهی در مورد ۱۰ مساله مهم حوزوی" پیام حوزه (سال اول، زمستان ۱۳۷۳، ش ۴ - "پاسخ به سوالات علمی"ِ

"عدالت از نگاه جان راولز" انتخاب (۱۳۷۸/۳/۱۶،یک شنبه، ش ۴۶) "یادداشت علمی"

"مردم سالاری دینی در ساحت تصمیم سازی" پگاه (۱۳۷۹/۱۱/۱۵، ش۷) "یادداشت علمی"

"جهانی شدن با عدالت سازگار نیست" جام جم (سال دوم، ۱۳۸۰/۴/۱۷، یک شنبه، ش۳۳۷) "یادداشت علمی"

"عصر جهانی عدالت را خدشه دار می کند" جام جم (سال دوم ،۱۳۸۰/۴/۲۱،پنج شنبه ،ش۳۴۱) "یادداشت علمی"

"چند نگره در تعامل دو حوزه سیاست و فرهنگ در ایران" پگاه (۱۳۸۰/۶/۱۵،ش۲۰) "یادداشت علمی"

"اقتضاها و امتناع های ساختاری – ذهنی آزادی سیاسی (۱)" پگاه (۱۳۸۰/۸/۱۲، شنبه، ش۲۵) "یادداشت علمی"

"اقتضاها و امتناع های ساختاری – ذهنی آزادی سیاسی(۲) " پگاه (۱۳۸۰/۸/۱۹،شنبه، ش۲۶) "یادداشت علمی"

"نقد و معرفی اندیشه سیاسی محقق اردبیلی "علوم سیاسی (سال چهارم ،زمستان ۱۳۸۰، ش۱۶) "نقد کتاب"

"تناقض یا هارمونی :درسی که باید آموخت" پگاه (شماره ۳۷، ۶ بهمن، ۱۳۸۰) "یادداشت علمی"

"ولایت فقیه از مسلمات فقه شیعه: ردیه ای بر ادعای کدیور، مزینانی و ایزدهی در باره اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی" مهر نامه (سال اول، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹) صص ۹۸-۱۰۰ "یادداشت علمی"

حکومت قانون؛ پهلویسم، نسیم بیداری (سال اول : شماره ۵، فروردین ۱۳۸۹) صص ۶۶-۶۷ "مصاحبه علمی"

"قاعده ولایت یا عدم ولایت (۱) و قاعده ولایت یا عدم ولایت (۲)"؛ چاپ شده در: مجموعه نشست های علمی همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)؛ ۳ج، ج ۱، گردآورنده کمیته علمی همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۶) صص ۳۵۴- ۲۷۷ "نشست علمی"

نظريه ی بازسازی شده ی كنش ارتباطی و بايسته های توسعه ی فرهنگی سياسی در جمهوری اسلامی ایران. گواهی پذیرش این تک نگاشت در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۸از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دریافت شده است.

نظريه ی بازسازی شده ی كنش ارتباطی و بايسته های توسعه ی فرهنگی سياسی در جمهوری اسلامی ایران (مركز الگوی اسلامی - ايرانی پيشرفت، ۱۳۹۶)