با توجه به حضور دانشجويانی با گرایش‌ها و سلیقه‌های گوناگون سياسی، مذهبی و فرهنگی در دانشگاه، دفتر امور فرهنگی از سال‌های آغازین فعّاليت دانشگاه، برای ساماندهی به اين شرایط، ايجاد فضایی پرنشاط برای دانشجويان، كمك به بُروز خلاقیّت‌ها و ورود به كارهای عملی و كسب تجربه‌های متفاوت، ايجاد کانون‌های فرهنگی - دانشجويی را در دستور كار خود قرار داد. هم‌اکنون با گذشت بیش از سی سال از تأسیس دانشگاه مفيد، شش كانون فرهنگی در اين دانشگاه بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و نيز اسناد بالادستی دانشگاه، مشغول به فعّاليت هستند. هرساله انتخابات اعضای کانون‌ها (برای تصدی پست‌های تعریف‌شده در هر كانون) با تشريفات ویژه و با نظارت دفتر امور فرهنگی دانشگاه برگزار می‌گردد.

اسامی كانون‌های فعّال در دانشگاه مفيد:


كانون فرهنگی – دانشجويی قرآن و عترت (تأسيس ۱۳۸۲)

كانون فرهنگی – دانشجويی دایره (تأسيس ۱۳۸۲)

كانون فرهنگی - دانشجويی پرنيان (تأسيس ۱۳۸۵)

كانون فرهنگی - دانشجويی صراط (تأسيس ۱۳۸۵)

كانون فرهنگی - دانشجويی شرق نو «دانشجويان افغانستانی» (تأسيس ۱۳۸۸)

کانون فرهنگی - دانشجویی بشردوستی (تأسیس ۱۳۹۸)

کانون فرهنگی - دانشجویی فرتاک (تأسیس ۱۳۹۹)

مهم‌ترین فعّالیت‌های کانون‌های فرهنگی:

۱. شناسایی دانشجویان مستعد درزمینۀ فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از ایشان از راه طرح‌ریزی برنامه‌ها؛
۲. برگزاری برنامه‌های اجتماعی، سیاسی، مناسبتی و ...؛
۳. انسجام‌بخشی به ایده‌های فرهنگی - دانشجویی و برنامه‌ریزی برای به ثمر رسیدن آن‌ها؛
۴. برگزاری مسابقات فرهنگی در گستره‌های فعالیت دانشگاه؛
۵. شرکت در جشنواره‌های فرهنگی - دانشجویی به نمایندگی از دانشگاه؛
۶. ارتباط با اهالی هنر و فرهنگ و برگزاری کارگاه‌های نقد و بررسی آثار فاخر هنری؛
۷. نیازسنجی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه و ایده پردازی.