هدایت یوسفی

مدیرکل حوزۀ ریاست

۰۲۵-۳۲۱۳۰۳۵۱


هدایت یوسفی (متولد ۱۳۴۴، تهران) عضو هیئت‌علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «علوم سیاسی»(۱۳۷۴) و کارشناسی ارشد «علوم سیاسی» (۱۳۷۸) را در دانشگاه باقرالعلوم گذرانده‌اند و هم‌اکنون دانشجوی دكتری «علوم‌ سياسی‌» دانشگاه باقرالعلوم هستند. ایشان همچنین هم‌زمان با مقاطع دانشگاهی، دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۴ با ورود به حوزه علمیه آغاز و تا سال ۱۳۸۴ در دروس مختلف حوزه شرکت نموده‌اند.

وظایف:


۱- تسهیل ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی رئیس دانشگاه و پیگیری دستورات و ابلاغات وی؛
۲- هدايت و نظارت بر فعاليت‌های ادارات و واحدهای تابعۀ دفتر رياست؛
۳- تدوین پیش‌نویسِ نامه‌ها و خلاصه نمودن گزارش‌های اداری رسیده جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
۴- پيگيری اجرای مصوّبات هیأت رئيسه و شورای دانشگاه و ساير جلسات برگزار شدۀ حوزۀ رياست؛
۵- انجام اموری كه بر اساس آیین‌نامه‌های دانشگاه بر عهدۀ مدیرکل حوزۀ ریاست گذاشته ‌شده‌است یا رئیس دانشگاه بر عهدۀ وی می‌گذارد.

واحدهای تابعه:


- ادارۀ روابط عمومی و امور بین‌الملل
- مرکز فناوری اطلاعات
- ادارۀ کارگزینی اساتید
- ادارۀ انتظامات
- ادارۀ حراست
- ادارۀ حقوقی