وظایف


1- تسهیل ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی رئیس دانشگاه و پیگیری دستورات و ابلاغات وی؛
2- هدايت و نظارت بر فعاليت‌های ادارات و واحدهای تابعه دفتر رياست؛
3- تدوین پیش‌نویس نامه‌ها و خلاصه نمودن گزارش‌های اداری رسیده جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
4- پيگيری اجرای مصوبات هیأت رئيسه و شورای دانشگاه و ساير جلسات برگزار شده حوزه رياست؛
5- انجام اموری كه بر اساس آیین‌نامه‌های دانشگاه بر عهدۀ مدیر کل حوزۀ ریاست گذاشته ‌شده‌است یا رئیس دانشگاه بر عهده وی می‌گذارد.

واحدهای تابعه


- اداره روابط عمومی و امور بین الملل
- مرکز فناوری اطلاعات
- اداره انتظامات
- اداره حراست
- اداره حقوقی
- اداره کارگزینی اساتید

مدیر کل حوزه ریاست

هدایت یوسفی

عضو هیأت علمی دپارتمان علوم سیاسی

02532130351