سیدمحمدضیاء فیروزآبادی

دپارتمان اقتصاد (1384 - تاکنون)دکتر سیدمحمدضیاء فیروزآبادی (متولد 1349، تهران) استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد» (1379)، کارشناسی ارشد «اقتصاد» (1382) و دكتری «اقتصاد اسلامی» را در دانشگاه مفید (1398) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


تفسير آيات اقتصادی، (با همكاری حجه الاسلام مجيد رضايی)، (تاييد شده دانشگاه مفيد و انتشارات سمت برای انتشار)، قم، 1393.

بانکداری اسلامی در شریعت (به اتفاق حجة الاسلام موسویان)، قم، 1387، موسسه اعتباری انصار.

‌مقالات


اندازه گيرى بهره وری بانك هاى اسلامى، (مورد بانك كشاورزى)، قم، 1385، مجله علمی - پژوهشی نامه مفید.

An Integrated Method of Measuring TFP for Islamic Banks، کره جنوبی، 2006، .Asia-Pacific Productivity Conference

عملیات بانکی بدون ربا شرط لازم برای بانکداری اسلامی نه کافی، قم، 1386، همایش ربا در نظریه وعمل

مقايسه‌ی عملكرد روش‌هاى مختلف اندازه گيرى بهره‌ورى در بانك‌هاى اسلامى، قم، 1387، مجله علمی - پژوهشی جستارهای اقتصادی.

فساد مالی، عوامل و ریشه ها، 1389، ارایه شده در کارگاه علمی دانشگاه نوتردام (لبنان).


‌طرح‌های پژوهشی


همکاری در طرح پژوهشی (اصلاح قانون والگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا) ـ (به صورت کتاب منتشر گردید)، تهران، 1389، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

- تدریس در دانشگاه مفید، دانشگاه پردیس قم، جامعة المصطفی (ص)، مركز جامع علوم اسلامی، دانشگاه قم، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی و ...

دروس:

مبانی علم اقتصاد، کلیات علم اقتصاد، مبانی اقتصاد اسلامی، تفسیر آیات اقتصادی، مالیه عمومی، اقتصاد خرد 1، اقتصاد خرد 2، اقتصاد خرد 3،خرد ميانه (ارشد)، پول و بانکداری بدون ربا، اقتصاد اسلامی (ارشد)، موضوعات فقهی - بانكی، حقوق و اقتصاد، بانكداری اسلامی (ارشد)، حقوق تجارت.
- همکاری فرهنگی، 1383 - 1384، حوزه هنری؛
- همکاری علمی (عضو کمیته)، 1384 - 1385، کمیته بانکداری بدون ربای بانک کشاورزی؛
- عضو هیات مدیره و دبیر، 1386- 1388، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه؛
- معاون دانشجویی و فرهنگی، 1385 - 1388، دانشگاه مفید؛
- مدیریت انتشارات، 1390- 1390، دانشگاه مفید؛
- معاونت پشتيباني، 1394 - 1397، دانشگاه مفيد.

بین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها