سیدمحمد ضیاء فیروزآبادی

دپارتمان اقتصاد (۱۳۸۴ - تاکنون)دکتر سیدمحمد ضیاء فیروزآبادی (متولد ۱۳۴۹، تهران) استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد» (۱۳۷۹)، کارشناسی ارشد «اقتصاد» (۱۳۸۲) و دكتری «اقتصاد اسلامی» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۸) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


تفسير آيات اقتصادی، (با همكاری حجه الاسلام مجيد رضايی)، (تاييد شده دانشگاه مفيد و انتشارات سمت برای انتشار)، قم، ۱۳۹۳.
بانکداری اسلامی در شریعت (به اتفاق حجة الاسلام موسویان)، قم، ۱۳۸۷، موسسه اعتباری انصار.

‌مقالات


اندازه گيرى بهره وری بانك هاى اسلامى، (مورد بانك كشاورزى)، قم، ۱۳۸۵، مجله علمی - پژوهشی نامه مفید.

An Integrated Method of Measuring TFP for Islamic Banks، 2006، .Asia-Pacific Productivity Conference (کره جنوبی)

عملیات بانکی بدون ربا شرط لازم برای بانکداری اسلامی نه کافی، قم، ۱۳۸۶، همایش ربا در نظریه وعمل

مقايسه‌ی عملكرد روش‌هاى مختلف اندازه گيرى بهره‌ورى در بانك‌هاى اسلامى، قم، ۱۳۸۷، مجله علمی - پژوهشی جستارهای اقتصادی.

فساد مالی، عوامل و ریشه ها، ۱۳۸۹، ارایه شده در کارگاه علمی دانشگاه نوتردام (لبنان).


‌طرح‌های پژوهشی


همکاری در طرح پژوهشی (اصلاح قانون والگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا) ـ (به صورت کتاب منتشر گردید)، تهران، 1389، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

مراکز محل تدریس:

دانشگاه مفید، دانشگاه پردیس قم، جامعة المصطفی (ص)، مركز جامع علوم اسلامی، دانشگاه قم، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی و ...
دروس:

مبانی علم اقتصاد، کلیات علم اقتصاد، مبانی اقتصاد اسلامی، تفسیر آیات اقتصادی، مالیه عمومی، اقتصاد خرد ۱، اقتصاد خرد ۲، اقتصاد خرد ۳،خرد ميانه (ارشد)، پول و بانکداری بدون ربا، اقتصاد اسلامی (ارشد)، موضوعات فقهی - بانكی، حقوق و اقتصاد، بانكداری اسلامی (ارشد)، حقوق تجارت.
همکاری فرهنگی، ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴، حوزه هنری؛

همکاری علمی (عضو کمیته)، ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵، کمیته بانکداری بدون ربای بانک کشاورزی؛

عضو هیات مدیره و دبیر، ۱۳۸۶.۱۳۸۸، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه؛

معاون دانشجویی و فرهنگی، ۱۳۸۵ - ۱۳۸۸، دانشگاه مفید؛

مدیریت انتشارات، ۱۳۹۰.۱۳۹۰، دانشگاه مفید؛

معاون پشتیبانی، ۱۳۹۴ - ۱۳۹۷، دانشگاه مفید؛

مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید از ۱۴۰۱ تا کنون؛

معاون پژوهش دانشگاه مفید از ۱۴۰۲ تا کنون.

بین المللیداخلیآسیب شناسی مدل‌های بانکداری اسلامی
مطالعات مرتبط با تفسیر آیات اقتصادی

مطالعات مرتبط با اقتصاد نهادگرایی نوین

مطالعات مرتبط با اقتصاد رفتاری

مطالعات حقوق و اقتصاد
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه