مرکز مطالعات قرآن دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد. اهداف بزرگ این مركز عبارت‌اند از: تدوین و تبیین معارف قرآنی با توجه به علوم انسانی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای؛ گسترش فرهنگ و معارف قرآنی با تأكید بر مكتب اهل‌بیت(ع)؛ حمایت و پرورش پژوهشگران توانمند در گستره مطالعات قرآنی؛ مطالعه و بررسی مسائل نوین فكری جهان معاصر از منظر قرآن کریم و کوشش برای تبیین اصول مشترک در روابط انسانی در درون جوامع اسلامی و در سطح بین‌الملل.
این مركز در بیش از یك دهه فعالیت و در راستای تحقق اهداف خود، برنامه‌های مختلفی را در چهارچوب پروژه‌های تحقیقاتی همچون: برگزاری همایش‌ها، سخنرانی‌ها، کارگاه‌های دوره‌ای با همكاری استادان داخلی و خارجی و انتشار كتب و نشریه تخصصی مرتبط با مطالعات قرآنی و ... به انجام رسانده است. همچنین این مركز از سال ۱۳۹۳ به‌منظور نشر معارف قرآنی و ارائه دیدگاه‌ صاحب‌نظران در حوزۀ شناخت دینی، نشریه‌ای تخصصی با عنوان «دوفصلنامه دین و دنیای معاصر» را منتشر می‌کند.

وظایف


۱- تدوین و تبیین معارف قرآنی با توجه به علوم انسانی و پژوهش های میان رشته ای از طریق شناسایی و جذب محققان داخلی و خارجی؛
۲- گسترش فرهنگ و معارف قرآنی با تأكيد بر مكتب اهل بيت (ع) با برگزاری برنامه های متنوع علمی در قالب های گوناگون؛
۳- تربيت پژوهشگران توانمند از طریق برگزاری دوره های آموزشی نوین و حمایت مادی و معنوی از طرح های پژوهشی متناسب با اهداف مرکز؛
۴- شناسایی، مطالعه و بررسي مسايل نوين فكری جهان معاصر از منظر قرآن کریم از طریق ایجاد گروه های گفتگو؛
۵- تلاش براي تبيين و نهادینه سازی اصول مشترک در روابط انسانی در درون جوامع اسلامی و در سطح بین الملل از طریق برگزاری برنامه ها و فعالیت های مشترک داخلی و خارجی؛