ناصر الهی

دپارتمان اقتصاد (۱۳۷۶ - تاکنون)دکتر ناصر الهی (متولد ۱۳۴۰، کرمان) دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۳)، کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۵)، دكتری «علوم اقتصادی» را در دانشگاه‌ امام صادق(ع) (۱۳۸۰) و فوق دکتری «بررسی اخلاق و اقتصاد» را در دانشگاه نوتردام ايالت اينديانا آمريكا (۲۰۰۸) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۵۸ تحصیل در حوزۀ علمیّه قم را آغاز و از سال ۱۳۶۹ تاکنون در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

‌مقالات


Economic And Social Impacts Of Recognizing Criminal Liability Of Legal Entities In The Short-Term And Long-Term Horizons* Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management,2014

اثر اجرای سياست تعديل اقتصادی در بخش بهداشت و درمان بر رشد، دو فصلنامه مطالعات و سياست های اقتصادی، ۱۳۹۳

ارزيابی ماندگاری تورم در ايران، فصلنامه برنامه و بودجه، ۱۳۹۳

برآورد عوامل موثر بر تقاضای خدمات بانكداری الكترونيك در ايران (بابت مانده گيری و انتقال وجه)، دو فصلنامه مطالعات و سياست های اقتصادی، ۱۳۹۳

تحليل نظری وضعيت مطلوب تصاعدی بودن ماليات‏ های مستقيم و غير مستقيم با الهام از زکات و خمس، فصلنامه پ‍‍ژوهشنامه ماليات، ۱۳۹۳

مطالعه رابطه ميان آموزش به عنوان شاخصی از سرمايه انسانی و رشد اقتصادی ايران: رويکردی استانی، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی، ۱۳۹۳

Explaining the Role of Education in the Realization of Knowledge-Based Economy, Journal of Basic and applied scientific Research, 2013

هدف‌گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی با استفاده از کنترل بهینه و الگوریتم ژنتیک در برنامه چهارم توسعه، مجله تحقیقات اقتصادی، ۱۳۹۲

Globalization: an Islamic Perspective Journal of Dialogue & Culture, 2012

بررسی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور بر اساس آموزه‏ های اسلامی، فصلنامه پ‍‍ژوهشنامه ماليات،۱۳۹۱

تاثیر مدیریت مکانیزه کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، مطالعات کمی در مدیریت، ۱۳۹۱

جهانی شدن و همپیوندی های منطقه ای (مطالعه موردی MENA)، نامه مفيد، ۱۳۸۴

تاثير جهاني شدن بر همگرايي درآمد سرانه كشورهاي اسلامي منطقه (MENA)، نامه مفيد، ۱۳۸۳ مقاله مشترك

مدیریت بهینه درآمدهای نفتی ایران در قالب تشکیل سبد مدیریت درآمدهای نفتی، همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، ۱۳۹۲

Feasibility of Imposing Symmetry Constraint on Structural Vector Autoregression, ۱st International , onference on Econometrics Method- 2005

تاثیر حج ابراهیمی بر رفتار عاملان اقتصادی برای تامین توسعه‏ ی پایدار، حج و اقتصاد، ۱۳۹۱

نقش بنياد خانواده در الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت: رويكرد اخلاق فضيلت مدار، نقشه راه تدوين و طراحى الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت، ۱۳۹۱

تناظر اخلاق معيشت با عقلانيت اقتصادي، اخلاق در اقتصاد، ۱۳۸۷

The Islamic Piety and the Issue of Wealth Creation of Wealth Conference - University of Notre Dame, 2007
Globalization and the Feasibility Study of Regionalization in the Middle East and North Africa (MENA) Globalization and Economic Cooperation among Muslim Countries 2005

جهانشمولی تحولی مباني نظری حقوق بشر، ۱۳۸۴

بررسی خاتميت نبوت در روند جهانی شدن با نگرش ذاتی گرايانه و نوميناليستی، ويژه نامه همايش چالش های دينی و جهانی شدن، ۱۳۸۲

دانشگاه و صنعت بر روي خط گسل، سازمان سنجش آموزش كشور، ش۲، ۱۳۸۱


‌طرح‌های پژوهشی


به روز رسانی بانك اطلاعات توسعه استان قم (دانشنامه توسعه منطقه ‏ای)، سازمان مديريت و برنامه‏ ريزی قم، ۱۳۹۲

شناسایی و اولویت بندی راه کارهای کاهش قیمت تمام شده و بهبود مدیریت تولید در الیاف مصنوعی (الیاف پلی‌استر) – مطالعه موردی استان قم، سازمان صنعت، معدن و تجارت قم،۱۳۹۱

بررسی و ارزيابی شبكه بانكی در توسعه استان قم و راهكارهای تجهيز منابع مالی، سازمان مديريت و برنامه‏ ريزی قم، ۱۳۸۴

نيازسنجی و اولويت بندی فعاليت های تحقيقاتی استان قم و امكان سنجي اجراي آنها، سازمان مديريت و برنامه ‏ريزی قم، ۱۳۸۲

سياست ها و زمينه های ايجاد اشتغال در استان قم سازمان مديريت و برنامه ‏ريزی قم، ۱۳۷۹

بررسی عرضه و تقاضای نيروی كار در استان قم، سازمان مديريت و برنامه‏ ريزی قم، ۱۳۷۸

چشم انداز اشتغال و بيكاری استان قم در خلال سالهای (۱۴۰۰ـ۱۳۷۵)، سازمان مديريت و برنامه‏ ريزی قم، ۱۳۷۸

اقتصاد سنجی پيشرفته - دكتری - دانشگاه های مختلف؛

اقتصاد سنجی ميانه - كارشناسی ارشد- دانشگاه های مختلف؛

اقتصاد كلان پيشرفته - دكتری - دانشگاه مفيد؛

اقتصاد كلان ميانه - كارشناسی ارشد - دانشگاه مفيد؛

اقتصاد كلان كارشناسی - دانشگاه های مختلف؛

ماليه بين الملل - دكتری - دانشگاه مفيد؛

ماليه بين الملل - كارشناسي ارشد - دانشگاه مفيد؛

ماليه بين الملل كارشناسي - دانشگاه مفيد؛

تجارت بين الملل دكتری - دانشگاه مفيد؛

- تجارت بين الملل- كارشناسی ارشد - دانشگاه مفيد؛

تجارت بين الملل - كارشناسی - دانشگاه مفيد؛

زبان تخصصی برای اقتصاد - كارشناسی ارشد - دانشگاه های مختلف؛

زبان تخصصی برای اقتصاد - كارشناسی - دانشگاه مفيد.

معاون پژوهشی دانشگاه مفید از ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸؛

مدير گروه اقتصاد دانشگاه مفید ۱۳۸۹ - ۱۳۹۴؛

مدير مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱؛

قائم مقام رييس دانشگاه دانشگاه مفید ۱۳۸۰- ۱۳۸۵؛

مدير مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفید ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵؛

عضو انجمن ايرانی اخلاق در علوم وفناوری از ۱۳۸۳ تا کنون؛

عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علميه از ۱۳۸۲ تا کنون؛

عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی ايران از ۱۳۸۱ تا کنون؛

معاون پژوهشی دانشگاه مفید از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰؛

عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه مطالعات و سياست های اقتصادی/ نامه مفيد از ۱۳۷۹ تا کنون؛

مدير دفتر برنامه ريزی و خدمات پژوهشی دانشگاه مفید از ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵.

بین المللیداخلیعدالت اقتصادی
نهادسازی سازگار با آموزه‌های اسلامی

مکاتب اقتصادی (اسکاتلندی، اتریشی)
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه