رادیو اینترنتی دانشگاه مفید

صدایی برای دانش

PNG - لوگوی رسمی دانشگاه مفید

درباره رادیو

«رادیو اینترنتی دانشگاه مفید» در بهار ۱۴۰۱ و با هدف در دسترس قراردادن محتوای علمی برنامه‌های برگزار شده در طول بیش از ۳۰ سال فعالیت دانشگاه، راه‌اندازی شده است.

در این بستر، فایل‌‌های صوتی نشست­های علمی با موضوعات فلسفی، الهیاتی، حقوقی، اقتصادی، علوم سیاسی، مباحث بین رشته‌ای علوم انسانی و نیز سخنرانی های مناسبتی که از ابتدای تأسیس دانشگاه مفید تا کنون برگزار شده است، به صورت کاملا رایگان و با تفکیک موضوعی در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

دانشگاه مفید امیدوار است با شروع این روند و با گسترش مداوم محتوای موجود در این بخش، گنجینه گرانبها و عظیم خود در مباحث علمی را به بهترین و ساده‌ترین شکل در اختیار مخاطبین قرار دهد تا بتواند همچون گذشته گام‌های موثری را برای ارتقای هر چه بیشتر دانش علوم انسانی در جامعه کنونی ایران عزیز بردارد.

0 +
عنوان
0 +
مجموعه
0 +
دقیقه برنامه
مجموعه‌ها

از کجا بشنویم

آرشیو برنامه‌ها

موانع نظری همزیستی مسالمت آمیز ادیان

دکتر موسوی اردبیلی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۶ و در همایش بین المللی ادیان ابراهیمی وهمزیستی مسالمت‌آمیز ارائه نموده اند، هدف خویش از ارائه این بحث را طرح مسئله عنوان می‌نمایند و ضمن اشاره به موانع همزیستی ادیان، به تحلیل و نقد پاسخ‌های گوناگونی که در رابطه با این موانع ارائه شده است می‌پردازند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

بشنوید »

رسالت روحانیت در عصر حاضر از دیدگاه شهید مطهری

آیت الله سروش محلاتی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۶ ایراد نموده اند، شهید مطهری را یک شخصیت منحصر به فرد در رابطه با توجه به نقش روحانیون در جامعه معرفی می‌نمایند و با تفکیک قائل شدن بین «رسالت روحانیت» و «رسالت روحانیت در عصر حاضر»، نگاه ویژه استاد شهید به نقش حوزویان در مواجهه با تفکرات جدید، تغییرات مداوم فرهنگی، گفتگوی بین ادیانی، توجه به نیازهای نسل جدید، لزوم ارائه طرح‌های مشخص برای حل معضلات و… را با استناد به مباحث وآثار ایشان به بحث می‌گذارند.

بشنوید »

آراء زبانی و هرمنوتیکی نصر حامد ابوزید در شناخت نص قرآن

آقای کریمی نیا در این سخنرانی که در سال ۱۳۷۷ ارائه داده اند، کلیدی‌ترین مبنای ابوزید در شناخت نص قرآن را این می‌دانند که قرآن یک متن زبانی است و به شرح آثار برآمده از این دیدگاه از جمله تفسیرپذیری می‌پردازند. همچنین ایشان یکی از نکات اساسی در فهم آثار ابوزید را توجه به تاکید بسیار زیاد ایشان بر ارتباط نص قرآنی و واقع معرفی می‌نمایند.

بشنوید »

نقد کتاب: «اسلام سیاسی در ایران»

در این برنامه دکتر حسینی زاده (نویسنده کتاب) ضمن اشاره‌ای مختصر به محتوای کتاب، عنوان می‌کنند که این کتاب بر اساس نظریات جدید علوم سیاسی و علوم اجتماعی نوشته شده و هدف خویش از نگاشتن این کتاب را نوعی نگاه علمی به تاریخ معاصر برای قشر دانشگاهی بیان می‌کنند. در ادامه، ناقدان مهمترین نقاط قوت کتاب را رجوع به منابع متنوع و درجه اول، کمک به فهم نظریه گفتمان، برخورداری از یک منطق تاریخی و جامعیت و روانی متن و مهمترین نقاط ضعف را عدم صراحت در بیان فرضیه و مفروضات، عدم مشخص بودن سوال اصلی و … عنوان می‌نمایند.

بشنوید »

چگونگی شکل گیری مکتبی نوین در اقتصاد

دکتر متوسلی در این سخنرانی که در سال ۱۴۰۲ ایراد نموده اند، ضمن اشاره به برخی مکتب‌های اقتصادی که در صحنه جهانی مطرح شده اند، آن‌ها را داری سه نقیصۀ گُم بودن انسان، عدم خلاقیت و بی‌توجهی به ماوراء الطبیعه (اکتفای صرف به عالم ماده) می‌دانند و در ادامه پیش زمینه تئوری‌سازی جدید را توجه به انسان به ما هو انسان و رفع نواقص دیگر مکاتب عنوان می‌نمایند. بخش پایانی این برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

بشنوید »