حقوق دانش «عدالت» است. از هنگامی‌که انسان به‌مثابه موجودی اجتماعی بر کره خاکی پای نهاد، منفعت خويش را درگرو رقابت با منافع ديگران ديد و برای برطرف کردن نیازها و برآوردن خواسته‌ها و آرزوهایش به منفعت و «حق» ديگران چشم طمع دوخت و به نزاع و جدال پرداخت. انسان‌ها در سايه عقل خدادادی و با الهام از تعاليم انبياء دريافتند كه نبايد منفعت خويش را با ناديده گرفتن حق ديگران و تعدی به آن به دست آورند. بشر به دنبال عدالت بوده و عدالت در پرتو دانشی به نام «حقوق» دست‌یافتنی است. انسان‌ها دريافتند كه افرادِ دارای كمالات و سجايای اخلاقی، چه‌بسا به‌حکم اخلاق، از دست‌درازی به حق ديگران خودداری ورزند؛ ولی نسخه فراگيری كه همه انسان‌ها را از تعدی به‌حق ديگران منع می‌کرد «قانون» بود.

هدف رشته حقوق در دانشگاه مفید، در مقطع كارشناسی، آموزش این رشته علوم انسانی بر پایه فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی - ایرانی و آموزه‌های حقوقی جدید است که دانشجویان را برای رفع نیازمندی‌های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای کمك به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین‌المللی پرورش می‌دهد. افزون بر اين، در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، دانشجویان با توجه به علاقه خود، در یکی از گرایش‌های این رشته، مانند حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و ... ادامه تحصیل می‌دهند و ضمن تكميل دانسته‌های خود، با پژوهش در این گرایش‌ها آشنا می‌گردند.