دفتر مدیریت خدمات آموزشی، متصدی همۀ امور آموزشی مربوط به دانشجویان است. با نظارت مدیر این دفتر، چهار کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و امور مشمولین، امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و دانش‌آموختگان مشغول فعالیت‌اند.
فعالیت‌های این دفتر عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی كلان ترم تحصیلی با همکاری بخش‌های آموزشی؛ نظارت بر اجرای مقررّات و استانداردهای آموزشی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی؛ نظارت بر ارائۀ خدمات آموزشی در هر نيمسال.

وظایف:


۱- آماده‌سازی سامانۀ ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان و نظارت بر فرآیند ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید؛
۲- تشكيل پرونده كليۀ دانشجويان پذيرفته‌شده و درج مدارك و اسناد رسيده مرتبط با امور ثبت‌نامی مانند: كارت شركت در آزمون، كارت انتقالی، تأييديه‌های تحصيلی، معافيت تحصيلی نظام وظيفه، پيگيری جهت رفع نواقص پرونده ثبت‌نامی دانشجويان و ...؛
۳- انجام امور ثبت‌نامی و كنسولی اتباع خارجی در حين تحصيل؛
۴- انجام امور نظام وظيفۀ دانشجويان در كليه مقاطع تحصيلی؛
۵- تنظيم پيش‌نويس تقويم آموزشی دانشگاه و نهايی‌سازی سامانۀ آموزش جهت انجام امور آموزشی از قبيل انتخاب واحد درسی، حذف و اضافه و حذف اضطراری در هر نيمسال تحصيلی و اطلاع‌رسانی مناسب به دانشجو؛
۶- بایگانی سوابق آموزشی دانشجویان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه؛
۷- انجام كليۀ امور اداری دانشجويان انتقالی، تغيير رشته، اخراجی، منصرف از تحصيل، و مشروطی و امور فارغ‌التحصيلی دانشجويان دانشگاه با همكاری دپارتمان‌ها؛
۸- انجام امور مربوط به: صدور تأییدیه‌ها، دانشنامه‌ها و گواهی‌نامه‌های تحصیلی و ریزنمرات در تمام مقاطع تحصيلی؛
۹- تأييد و ارائۀ نامه‌ها و گواهی‌های مورد نياز دانشجويان از قبيل: نامه كارآموزی، گواهی اشتغال به تحصيل، گواهی ممتازی و نفر اولی، رتبه، معدل و ...؛
۱۰- اجرای برنامه‌های حفاظتی لازم برای نگهداری از اسناد و مدارک موجود؛
۱۱- انجام امور مربوط به دانش‌آموختگان از قبیل تهیۀ فهرست و اخذ تأییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیۀ پاسخ استعلامات تأییدیۀ تحصیلی، ریزنمرات و سایر گواهی‌های مرتبط و امور مربوط به نظام وظیفه دانش‌آموختگان. تحصیلی همچون: انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری، صدور برگ تثبیت، امور نظام‌وظیفه، آرشیوسازی مستندات آموزشی و تهیۀ آمارهای آموزشی مورد نیاز.

کارشناسان آموزشی:


طیبه رضایی راد

کارشناس امور فارغ التحصیلان


رضا شیروی

کارشناس ثبت‌نام و امور مشمولین


محمدعلی نورمحمد

کارشناس پذیرش دانشجویان بين‌المللی


روح الله لطیفی

کارشناس پذیرش دانشجویان


 

حسن براری

کارشناس آموزشی


رضا خلیلی

کارشناس آموزشی


حمیده کاظمی زمهریر

کارشناس آموزشی


مهدی مهدوی نیا

کارشناس آموزشی


 

حسین افشاری

کارشناس آموزشی


اصغر عامری

کارشناس آموزشی


فاطمه جعفر زاده

کارشناس آموزشی