دفتر مدیریت خدمات آموزشی، متصدی همۀ امور آموزشی مربوط به دانشجویان است. با نظارت مدیر این دفتر، چهار کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و امور مشمولین، امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و دانش‌آموختگان مشغول فعالیت‌اند.
فعالیت‌های این دفتر عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی كلان ترم تحصیلی با همکاری بخش‌های آموزشی؛ نظارت بر اجرای مقررّات و استانداردهای آموزشی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی؛ نظارت بر ارائۀ خدمات آموزشی در هر نيمسال.

وظایف:


۱- آماده‌سازی سامانۀ ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان و نظارت بر فرآیند ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید؛
۲- تشكيل پرونده كليۀ دانشجويان پذيرفته‌شده و درج مدارك و اسناد رسيده مرتبط با امور ثبت‌نامی مانند: كارت شركت در آزمون، كارت انتقالی، تأييديه‌های تحصيلی، معافيت تحصيلی نظام وظيفه، پيگيری جهت رفع نواقص پرونده ثبت‌نامی دانشجويان و ...؛
۳- انجام امور ثبت‌نامی و كنسولی اتباع خارجی در حين تحصيل؛
۴- انجام امور نظام وظيفۀ دانشجويان در كليه مقاطع تحصيلی؛
۵- تنظيم پيش‌نويس تقويم آموزشی دانشگاه و نهايی‌سازی سامانۀ آموزش جهت انجام امور آموزشی از قبيل انتخاب واحد درسی، حذف و اضافه و حذف اضطراری در هر نيمسال تحصيلی و اطلاع‌رسانی مناسب به دانشجو؛
۶- بایگانی سوابق آموزشی دانشجویان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه؛
۷- انجام كليۀ امور اداری دانشجويان انتقالی، تغيير رشته، اخراجی، منصرف از تحصيل، و مشروطی و امور فارغ‌التحصيلی دانشجويان دانشگاه با همكاری دپارتمان‌ها؛
۸- انجام امور مربوط به: صدور تأییدیه‌ها، دانشنامه‌ها و گواهی‌نامه‌های تحصیلی و ریزنمرات در تمام مقاطع تحصيلی؛
۹- تأييد و ارائۀ نامه‌ها و گواهی‌های مورد نياز دانشجويان از قبيل: نامه كارآموزی، گواهی اشتغال به تحصيل، گواهی ممتازی و نفر اولی، رتبه، معدل و ...؛
۱۰- اجرای برنامه‌های حفاظتی لازم برای نگهداری از اسناد و مدارک موجود؛
۱۱- انجام امور مربوط به دانش‌آموختگان از قبیل تهیۀ فهرست و اخذ تأییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیۀ پاسخ استعلامات تأییدیۀ تحصیلی، ریزنمرات و سایر گواهی‌های مرتبط و امور مربوط به نظام وظیفه دانش‌آموختگان. تحصیلی همچون: انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری، صدور برگ تثبیت، امور نظام‌وظیفه، آرشیوسازی مستندات آموزشی و تهیۀ آمارهای آموزشی مورد نیاز.

کارشناسان آموزشی:


حسین افشاری

کارشناس آموزشی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۱۲۷


فاطمه جعفر زاده

کارشناس آموزشی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۱۱۹


طیبه رضایی راد

کارشناس امور فارغ التحصیلان

۰۲۵-۳۲۱۳۰۳۰۷


رضا شیروی

کارشناس ثبت‌نام و امور مشمولین

۰۲۵-۳۲۱۳۰۳۰۳