دفتر مدیریت خدمات آموزشی، متصدی همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان است. با نظارت مدیر این دفتر، چهار کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و امور مشمولین، امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و دانش‌آموختگان مشغول فعالیت‌اند.
فعالیت‌های این دفتر عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی كلان ترم تحصیلی با همکاری بخش‌های آموزشی؛ نظارت بر اجرای مقررات و استانداردهای آموزشی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی؛ نظارت بر ارائه خدمات آموزشی در هر نيمسال تحصیلی همچون: انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری، صدور برگ تثبیت، امور نظام‌وظیفه؛ آرشیو سازی مستندات آموزشی و تهیه آمارهای آموزشی مورد نیاز.
وظایف
1- آماده‌سازی سامانه ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان و نظارت بر فرآیند ثبت نام الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید؛
2- تشكيل پرونده كليه دانشجويان پذيرفته شده و درج مدارك و اسناد رسيده مرتبط با امور ثبت نامی مانند: كارت شركت در آزمون، كارت انتقالی، تأييديه ‏های تحصيلی، معافيت تحصيلی نظام وظيفه، پيگيری جهت رفع نواقص پرونده ثبت نامی دانشجويان و ...؛
3- انجام امور ثبت‌نامی و كنسولی اتباع خارجی در حين تحصيل؛
4- انجام امور نظام وظيفه دانشجويان در كليه مقاطع تحصيلی؛
5- تنظيم پيش نويس تقويم آموزشی دانشگاه و نهايي سازی سامانه آموزش جهت انجام امور آموزشی از قبيل انتخاب واحد درسی، حذف و اضافه و حذف اضطراری در هر نيمسال تحصيلی و اطلاع‌رسانی مناسب به دانشجو؛
6- بایگانی سوابق آموزشی دانشجویان و فارغ التحصيلان دانشگاه؛
7- انجام كليه امور اداری دانشجويان انتقالی، تغيير رشته، اخراجی، منصرف از تحصيل، و مشروطی و امور فارغ التحصيل دانشجويان دانشگاه با همكاری دپارتمان ها؛
8- انجام امور مربوط به صدور تأییدیه ها، دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی و ریزنمرات در تمام مقاطع تحصيلی؛
9- تأييد و ارائه نامه‌ها و گواهی های مورد نياز دانشجويان از قبيل: نامه كارآموزی، گواهی اشتغال به تحصيل، گواهی ممتازی و نفر اولی، رتبه و معدل و غيره؛
10- اجرای برنامه‌های حفاظتی لازم برای نگهداری از اسناد و مدارک موجود؛
11- انجام امور مربوط به دانش‌آموختگان از قبیل تهیه فهرست و اخذ تأییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیه پاسخ استعلامات تأییدیه تحصیلی، ریزنمرات و سایر گواهی‌های مرتبط و امور مربوط به نظام وظیفه دانش‌آموختگان.