در جهان امروز آگاهی از زبان انگليسی شاه‌راهِ ورود، توزیع و گردش دانش و اطلاعات به کشور و انتقال اطلاعات و دستاوردهای بومی به دیگر جوامع است؛ همچنين دسترسی به بخش بزرگی از اخبار و اطلاعات تخصصی در گستره‌های گوناگون علمی، ادبی، هنری و نظایر آن در سطح بین‌المللی با ترجمه صورت می‌پذیرد. افزون بر این‌ها، با گسترش روزافزون روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، همواره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نيازمند افرادی هستند یه از فهم صحیح زبان انگليسی برای ترجمه مدارک حقوقی، فنی، تجاری و اداری برخوردار باشند. دانستن زبان انگليسی در گستره‌های گردشگری، بازرگانی و دیگر گستره‌های ارتباطی هم نقش مهمی ایفا می‌کند. مهم‌تر از همه، زبان ابزاری است برای آنکه جوامع مختلف صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. پس نیاز است دانشجويان، زبان انگليسی را به‌گونه‌ای آموزش ببینند که بتوانند این خدمات را انجام دهند و افزون بر فهم اطلاعات جوامع غیر فارسی‌زبان، اطلاعات فارسی‌زبانان را نيز به‌درستی به زبان انگليسی برگردانند.
بازار کار رشته‌های آموزش زبان انگليسی و مترجمی زبان انگلیسی در مقایسه با دیگر زبان‌ها گسترده‌تر است؛ دلیل آن‌هم نیاز روزافزون سازمان‌ها و بخش‌های دولتی و خصوصی به این توانايی است. یک دانش‌آموخته مسلط به زبان انگلیسی می‌تواند در زمینه‌های شغلی زیر فعالیت نماید:
به‌عنوان مترجم در مراکز آموزشی دولتی و خصوصی، فعالیت در وزارت امور خارجه که یکی از اصلی‌ترین مراکز جذب دانشجو در این رشته است، کار در مراکزی که ارتباطی مستقیم با خارجیان و کشورهای خارجی دارند، فعالیت در زمینه‌های فرهنگی همانند سمینارها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و ترجمه آثار خارجی به کمک مؤسسات دولتی و خصوصی که در اصل به‌عنوان یک حامی به شمار می‌آیند.