دکتر ناصر الهی (متولد ۱۳۴۰، کرمان) دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۳)، کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۵)، دكتری «علوم اقتصادی» را در دانشگاه‌ امام صادق(ع) (۱۳۸۰) و فوق دکتری «بررسی اخلاق و اقتصاد» را در دانشگاه نوتردام ايالت اينديانا آمريكا (۲۰۰۸) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۵۸ تحصیل در حوزۀ علمیّه قم را آغاز و از سال ۱۳۶۹ تاکنون در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

دکتر محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط (متولد ۱۳۴۱، آبادان) دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۲)، کارشناسی ارشد «توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی» را در دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۶) و دكتری «اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد اسلامی» را در دانشگاه‌ مفید (۱۳۹۱) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۵۹ با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز کرده و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند و چند سالی است دورۀ خارج فقه را در حوزۀ علمیّۀ قم تدریس می‌کنند. از جمله افتخارات ایشان، انتخاب کتاب «سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان» به عنوان اثر شایسته تقدیر اقتصاد اسلامی (دوره زمانی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۰)، در جشنواره اقتصاد اسلامی سال ۱۳۹۶ و انتخاب کتاب «سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان» به عنوان اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ و انتخاب به عنوان پژوهشگر ممتاز دانشگاه مفید در سال ۱۳۹۷ است.

دکتر سید ضیاءالدین کیاءالحسینی

دکتر سیدضیاءالدین کیاءالحسینی (متولد ۱۳۴۰، گرگان) استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» (۱۳۷۳)، کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» (۱۳۷۷) و دكتری «علوم اقتصادی» را در دانشگاه‌ مفید (۱۳۸۵) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۰ با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز نموده و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت داشته‌اند.

دکتر سید محمد ضیاءفیروزآبادی

دکتر سیدمحمد ضیاءفیروزآبادی (متولد ۱۳۴۹، تهران) استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد» (۱۳۷۹)، کارشناسی ارشد «اقتصاد» (۱۳۸۲) و دكتری «اقتصاد اسلامی» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۸) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

دکتر سید محسن سجادی

دکتر سید محسن سجادی (متولد ۱۳۵۹، قائنات) عضو هیأت‌علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «اقتصاد نظری» (۱۳۸۶) ، کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۰) و دکتری «اقتصاد بین الملل» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۹) گذرانده‌اند. همچنین ایشان تحصیلات حوزوی را با ورود به حوزه علمیه آغاز و هم اکنون در دروس خارج فقه و اصول شرکت می کنند.
الهام دادار (متولد ۱۳۶۱، قم) عضو هیأت‌علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «رياضی محض» را در دانشگاه قم (۱۳۸۴) و کارشناسی ارشد «رياضی محض - آناليز» را در دانشگاه مازندران (۱۳۸۶) گذرانده‌اند و هم‌اکنون مشغول به تحصیل در مقطع دکتری «ریاضی محض - آناليز» دانشگاه شاهد تهران هستند.