دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد در سال ۱۳۷۰ تأسيس شد و در همان سال در مقطعِ كارشناسی رشتۀ حقوق دانشجو پذیرفت. در اين دپارتمان به‌ترتيب در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱ دوره‌های كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی نيز راه‌اندازی شد؛ همچنين اين دپارتمان از دپارتمان‌های انگشت‌شمار كشور است كه از سال ۱۳۸۳ در مقطع كارشناسی ارشدِ حقوق بشر دانشجو می‌پذیرد. بهره‌مندی از استادان شناخته‌شدۀ حوزه و دانشگاه، پژوهش و ارائۀ دستاوردهای پژوهشی در زمینه‌های گوناگون حقوق، ازجمله حقوق بشر، حقوق كودك، حقوق زن و ... از دو منظر اسلام و نظام حقوقیِ بین‌المللی و نيز ارائۀ خدمات علمی و عام‌المنفعه حقوقی از طريق کلینیک حقوقی و كلينيك حقوق كودك، دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد را در زمرۀ مراكز آموزشی برجستۀ كشور قرار داده است؛ همچنين با توجه به اينكه دانشگاه مفيد جزو دانشگاه‌های گروه نخست در كشور ایران است، دانش‌آموختگان هر يك از مقاطع تحصيلی دپارتمان حقوق اين دانشگاه، به‌شرط احراز معدّل لازم، می‌توانند بدون شركت در آزمون ورودی قضاوت، به‌صورت مستقيم در مصاحبۀ علمی آن حضور يابند.
از منصب‌ها و شغل‌هایی كه دانش‌آموختگان اين دپارتمان در آن مشغول به‌فعاليت هستند، می‌توان به قضاوت، وكالت دعاوی، سردفتری اسناد رسمی، نمايندگی و مشاورِ حقوقی ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی، تصدّی دفاتر خدمات حقوقی، شوراهای حل اختلاف، ادارات و دادگاه‌ها و همچنين عضويت در هیأت‌علمی گروه‌های حقوق دانشگاه‌های مختلف كشور و ... اشاره كرد.

رشته‌های ما
در مقطع كارشناسی، رشتۀ كارشناسی حقوق در دپارتمان حقوق داير است. واحدهای درسی این رشته به شرح جدول زير ارائه شده است:
دروس تعداد واحد
عمومی ۲۲
تخصّصی ۸۷
پایه ۲۱
اختیاری ۱۰
مجموع ۱۴۰

در مقطعِ كارشناسی ارشد، هشت رشتۀ: حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق عمومی و حقوق بشر، حقوق خانواده، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ارائه می‌شود:
رشته تعداد واحد
اختصاصی اختیاری
رشتۀ حقوق خصوصی ۲۱ ۷
رشتۀ حقوق بين‌الملل ۲۱ ۷
رشتۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی ۲۰ ۸
رشتۀ حقوق عـمومی ۲۱ ۷
رشتۀ حقوق بــشر ۲۴ ۴
رشتۀ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۲۲ ۶
رشتۀ حقوق خانواده ۲۲ ۶
رشتۀ حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ۲۰ ۸
پايان‌نامه / واحدهای
آموزش محور
- ۴
جمع كل ۱۳۲

دو رشتۀ «حقوق خصوصی» و «حقوق بین‌الملل عمومی» نيز در مقطع دكتری ارائه می‌شوند:
رشته تعداد واحد
اختصاصی اختیاری
رشتۀ حقوق خصوصی ۱۲ ۶
رساله ۱۸
رشتۀ حقوق بین‌الملل عمومی ۱۲ ۶
رساله ۱۸
جمع كل واحدهای هر رشته ۳۶

حسین افشاری

کارشناس آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۱۲۷