با توجه به اهمیّت همکاری فعاّل دانشجویان در برنامه‌های علمی و نیز ایجاد فضای مناسب برای تحقّق ایده‌های علمی آنان، انجمن علمی – دانشجويی حقوق در سال ۱۳۸۸ تأسيس شد. اين انجمن‌ به‌صورت مستقل يا مشترك با ديگر واحدهای دانشگاه، برنامه‌های گوناگونی در چهارچوب همايش، سمينار، نشست، كلاس‌های فوق برنامه و ... برگزار می‌کند. هرساله انتخابات اعضای انجمن‌ها (برای تصدی پست‌های تعریف‌شده در هر انجمن) با تشريفات ویژه و با نظارت دانشگاه به‌وسیلۀ خود دانشجویان برگزار می‌گردد.

مهم‌ترین وظایف انجمن‌:

۱. برگزاری نشست‌ها، سخنرانی‌ها و همایش‌های علمی دانشجویی؛
۲. برگزاری مسابقه و رقابت‌های علمی میان دانشجويان؛
۳. برگزاری نشست‌های گفت‌وگوی علمی دانشجويان؛
۴. برگزاری اردوهای علمی؛
۵. گردآوری و نشر مطالب علمی در گسترۀ تخصّصی انجمن؛
۶. حضور منظّم و برنامه‌ریزی‌شده در همایش‌ها و نشست‌های علمی مؤسسه‌ها و مراكز ديگر؛
۷. برگزاری کارگاه‌های مقاله‌نویسی و پایان‌نامه نويسی.