دکتر حسین سلیمانی

دکتر حسین سلیمانی (متولد ۱۳۴۹، اردستان) استادیار دپارتمان حقوق است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۵)، کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» (۱۳۷۹) و دكتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه‌ شهید بهشتی (۱۳۹۳) گذرانده‌اند.

دکتر محمدمهدی مقدادی

دکتر محمدمهدی مقدادی (متولد ۱۳۵۱، قم) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» (۱۳۷۸) و کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» را در دانشگاه مفید (۱۳۸۰) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۹۰) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۵ با ورود به حوزه علمیه آغاز و بیش از ۸ سال در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند. ازجمله افتخارات ایشان، كسب رتبه برگزيده كتاب سال خانواده ج.ا.ايران و دريافت لوح افتخار در سال ۱۳۸۶، پژوهشگر برتر دانشگاه مفيد در سال ۱۳۹۱ و پژوهشگر برگزيده مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ است.

دکتر محمدحسن موحدی ساوجی

دکتر محمدحسن موحّدی‌ساوجی (متولد ۱۳۵۰- قم) استادیار و رییس دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «علوم سیاسی» را از دانشگاه باقرالعلوم (۱۳۷۴) کارشناسی ارشد «حقوق بین الملل » را از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۴) و دكتری «علوم قرآن و حدیث» را از دانشگاه‌ قم (۱۳۹۵) اخذ نموده اند. همچنین، ایشان دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۴ با ورود به حوزه علمیه آغاز و سالها در دروس خارج فقه و اصول شرکت نموده و مفتخر به دریافت اجازه کتبی اجتهاد شده‌اند.

دکتر سید ابوالفضل موسویان

دکتر سیدابوالفضل موسویان (متولد ۱۳۳۴، مشهد) استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «فقه و مبانی حقوق اسلامی» (۱۳۷۹) و دکتری «فقه و مبانی حقوق اسلامی» را در حوزه علمیه قم (۱۳۸۴) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از همان دروان نوجوانی آغاز و سال‌ها در دروس خارج فقه و اصول، اخلاق و فلسفه شرکت نموده‌اند. ازجمله افتخارات ایشان، انتخاب کتاب «دين و آزادی» به‌عنوان كتاب شايسته تقدير سال از سوی وزارت ارشاد در سال ۱۳۹۰ است.