دکتر حسین سلیمانی

دکتر حسین سلیمانی (متولد ۱۳۴۹، اردستان) استادیار دپارتمان حقوق است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۵)، کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» (۱۳۷۹) و دكتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه‌ شهید بهشتی (۱۳۹۳) گذرانده‌اند.

دکتر محمدمهدی مقدادی

دکتر محمدمهدی مقدادی (متولد ۱۳۵۱، قم) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» (۱۳۷۸) و کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» را در دانشگاه مفید (۱۳۸۰) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۹۰) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۵ با ورود به حوزه علمیه آغاز و بیش از ۸ سال در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند. ازجمله افتخارات ایشان، كسب رتبه برگزيده كتاب سال خانواده ج.ا.ايران و دريافت لوح افتخار در سال ۱۳۸۶، پژوهشگر برتر دانشگاه مفيد در سال ۱۳۹۱ و پژوهشگر برگزيده مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ است.

دکتر نعمت الله الفت

دکتر نعمت‌الله الفت (متولد ۱۳۴۲، کاشان) استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۴)، کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» را در دانشگاه قم (۱۳۷۷) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۹۰) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۰ با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و از سال ۱۳۶۷ تاکنون بیش از بیست سال در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

دکتر سید ابوالفضل موسویان

دکتر سیدابوالفضل موسویان (متولد ۱۳۳۴، مشهد) استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «فقه و مبانی حقوق اسلامی» (۱۳۷۹) و دکتری «فقه و مبانی حقوق اسلامی» را در حوزه علمیه قم (۱۳۸۴) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از همان دروان نوجوانی آغاز و سال‌ها در دروس خارج فقه و اصول، اخلاق و فلسفه شرکت نموده‌اند. ازجمله افتخارات ایشان، انتخاب کتاب «دين و آزادی» به‌عنوان كتاب شايسته تقدير سال از سوی وزارت ارشاد در سال ۱۳۹۰ است.

دکتر محمدحسن موحدی ساوجی

دکتر محمدحسن موحّدی‌ساوجی (متولد ۱۳۵۰- قم) استادیار و رییس دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «علوم سیاسی» را از دانشگاه باقرالعلوم (۱۳۷۴) کارشناسی ارشد «حقوق بین الملل » را از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۴) و دكتری «علوم قرآن و حدیث» را از دانشگاه‌ قم (۱۳۹۵) اخذ نموده اند. همچنین، ایشان دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۴ با ورود به حوزه علمیه آغاز و سالها در دروس خارج فقه و اصول شرکت نموده و مفتخر به دریافت اجازه کتبی اجتهاد شده‌اند.