حسین جعفری فرانی

دپارتمان حقوق (۱۳۸۰ - تاکنون)دکتر حسین جعفری فرانی (متولد ۱۳۴۰، اصفهان) استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۴)، کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۹) و دكتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی (۱۳۹۶) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۱ با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و از سال ۱۳۶۹ در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


ترجمه کتاب التشریع الجنایی، تالیف: عبدالقادر عوده، ج ۱، انتشارات میزان

ترجمه کتاب التشریع الجنایی، تالیف: عبدالقادر عوده، ج ۲، انتشارات میزان


‌مقالات


تصدی مناصب عمومی توسط زنان، نشریه بانوان شیعه

نکته ها و ایده ها از منظر امام خمینی در رابطه با آیه ۶ سوره مائده،

تامین اجتماعی در حقوق اسلام؛ مجموعه مقالات حقوق کودک، ۱۳۹۳، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید و یونیسف

تدریس در مقطع کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه مفید از ۱۳۸۲ تا کنون؛

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق در دانشگاه مفید از ۱۳۹۲ تا کنون؛

رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید از ۱۳۹۹ تا کنون؛

مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹؛

عضو هیات تحریریه نشریه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید؛

بین المللیداخلیروز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه