حسین جعفری فرانی

دپارتمان حقوق (1380 - تاکنون)دکتر حسین جعفری فرانی (متولد 1340، اصفهان) استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه مفید (1374)، کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه تهران (1379) و دكتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی (1396) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال 1361 با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و از سال 1369 در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


ترجمه کتاب التشریع الجنایی، تالیف: عبدالقادر عوده، ج 1، انتشارات میزان

ترجمه کتاب التشریع الجنایی، تالیف: عبدالقادر عوده، ج 2، انتشارات میزان

‌مقالات


تصدی مناصب عمومی توسط زنان، نشریه بانوان شیعه

نکته ها و ایده ها از منظر امام خمینی در رابطه با آیه 6 سوره مائده،

تامین اجتماعی در حقوق اسلام؛ مجموعه مقالات حقوق کودک، 1393، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید و یونیسف
- تدریس در مقطع کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه مفید از 1382 تا کنون؛
- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق در دانشگاه مفید از 1392 تا کنون؛
- رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید از 1399 تا کنون؛
- مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید از 1396 تا کنون؛
- عضو هیات تحریریه نشریه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید؛

بین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها