دوره كارشناسی حقوق:
دروس کارشناسی رشته حقوق برابر مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری جمعاً ۱۳۵ واحد بوده كه ۲۰ واحد آن را دروس عمومی همچون زبان فارسی، زبان خارجی، معارف اسلامی و اخلاق و تربيت اسلامی تشكيل می‌دهد و دروسی همانند مبانی جامعه‌شناسی، مبانی علم اقتصاد و ماليه عمومی نيز به عنوان دروس پايه پيش‌بينی شده‌است. دروس تخصصی نیز دربردارنده مباحث مختلف حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق بين‌الملل، حقوق اداری، متون فقه، اصول فقه و قواعد فقه می‌باشد. از ميان ۱۰۸ واحد دروس تخصّصی كه پوشش دهنده زمينه‌های مختلف حقوقی است، ۶ واحد دروس اختياری است. مانند: فلسفه حقوق، تاريخ حقوق، حقوق بشر در اسلام، اصول روابط بين‌الملل، كيفرشناسی، بزهكاریی اطفال و مالكيت معنوی از آن دسته‌اند.
گفتنی است دروس عمومی بين كليه رشته‌های دوره‌های كارشناسی مشترك است، ليكن اين دروس در دپارتمان حقوق با اندكی تصرف با كيفيتی بهتر ارايه می‌گردند، مثلاً مباحث فلسفه اخلاق در درس "اخلاق و تربيت اسلامی" يا فلسفه علوم اجتماعی در درس "انقلاب اسلامی و ريشه‌ها" ارايه می‌شود. همچنين برخی از دروس اختياری كه در راستای اهداف تأسيس دانشگاه مفید است، از جمله حقوق بشر در اسلام و فلسفه حقوق، برای دانشجويان هر دوره، برگزار می‌شود.