هم‌اکنون دانشگاه مفيد دارای دو مجتمع خوابگاهی با ظرفيت بيش از 1600 نفر، برای اسكان دانشجويان آقا و خانم است. اين دو مجتمع خوابگاهی دارای امكانات كامل زندگی برای دانشجويان است و در مجاورت دانشگاه قرار دارند.

خوابگاه پسران
اين خوابگاه در فاصله 500 متری از دانشگاه مفيد احداث شده است و دارای چهار بلوك مجزا با ظرفيت نزديك به 1300 نفر است كه افزون بر امكانات كامل زندگی برای دانشجويان، دارای سالن مطالعه، نمازخانه، سالن تنيس روی ميز و فوتبال دستی، بدن‌سازی، ايستگاه دوچرخه، پيست دوچرخه‌سواری، فروشگاه، آرايشگاه، سالن نمايش، رختشوی‌خانه مركزی، زمين واليبال، فوتبال، بسكتبال و ... و همچنين يك محوطه روباز به مساحت 3000 مترمربع است كه به‌جز وسايل عمومی ورزشی، دارای فضايی ویژه برای دورهمی‌های دوستانه دانشجويان است. اين خوابگاه دارای سيستم گرمايشی و سرمايشی و نيز آب‌شیرین‌کن مركزی است.
آدرس: ميدان مفيد، خيابان شهيد كريمی (بنياد)، كوچه شماره یک، مجتمع خوابگاهی انديشه.

خوابگاه دختران
اين خوابگاه در فاصله نزدیک به 1000 متری از دانشگاه مفيد احداث شده است و دارای پنج بلوك مجزا با ظرفيت نزديك به 350 نفر است كه افزون بر امكانات كامل زندگی برای دانشجويان، دارای سالن مطالعه، نمازخانه، سالن تنيس روی ميز و فوتبال دستی، بدن‌سازی، مسیر سلامت، سالن نمايش و ... و همچنين يك محوطه روباز به مساحت 1000 مترمربع است كه در آن زمين واليبال و وسايل عمومی ورزشی تعبيه شده است. اين خوابگاه دارای سيستم گرمايشی و سرمايشی و نيز آب‌شیرین‌کن مركزی است.
آدرس: ميدان مفيد، خيابان شهيد كريمی (بنياد)، خيابان شهيد مطهری، انتهای خيابان، مجتمع خوابگاهی فرهنگ.

زکریا مهتری

مسئول ثبت نام خوابگاه ها

02532130213