اين خوابگاه در فاصلۀ ۵۰۰ متری از دانشگاه مفيد احداث شده است و افزون بر امكانات كامل زندگی برای دانشجويان، دارای سالن مطالعه، نمازخانه، سالن تنيس روی‌ميز و فوتبال‌دستی، بدن‌سازی، ايستگاه دوچرخه، پيست دوچرخه‌سواری، فروشگاه، آرايشگاه، سالن نمايش، رختشوی‌خانه مركزی، زمين‌های واليبال، فوتبال، بسكتبال و ... و همچنين يك محوطۀ روباز به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع می‌باشد كه به‌جز وسايل عمومی ورزشی، دارای فضايی ویژه برای دورهمی‌های دوستانه دانشجويان است. اين خوابگاه دارای سيستم گرمايشی و سرمايشی و نيز آب‌شیرین‌کن مركزی است.

آدرس: میدان مفید، ابتدای بلوار شهید کریمی (بنیاد)، فرعی اول، مجتمع خوابگاهی اندیشه. تلفن: ۳۲۹۰۸۴۴۰-۰۲۵


اين خوابگاه در فاصلۀ نزدیک به ۱۰۰۰ متری از دانشگاه مفيد احداث شده است و افزون بر امكانات كامل زندگی برای دانشجويان، دارای سالن مطالعه، نمازخانه، سالن تنيس روی‌ميز و فوتبال‌دستی، بدن‌سازی، مسیر سلامت، سالن نمايش و ... و همچنين يك محوطۀ روباز به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع می‌باشد كه در آن زمين واليبال و وسايل عمومی ورزشی تعبيه شده است. اين خوابگاه دارای سيستم گرمايشی و سرمايشی و نيز آب‌شیرین‌کن مركزی است.

آدرس: ميدان مفيد، ابتدای بلوار شهيد كريمی (بنياد)، خيابان شهيد مطهری، انتهای خيابان، مجتمع خوابگاهی فرهنگ. تلفن: ۳۲۷۰۵۳۱۹-۰۲۵