هم‌اکنون دانشگاه مفيد دارای دو مجتمع خوابگاهی با ظرفيت بيش از ۱۶۰۰ نفر، برای اسكان دانشجويان آقا و خانم است. اين دو مجتمع خوابگاهی دارای امكانات كامل زندگی برای دانشجويان است و در مجاورت دانشگاه قرار دارند.

زکریا مهتری

مسئول ثبت‌نام خوابگاه‌ها

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۱۳

اين خوابگاه در فاصلۀ ۵۰۰ متری از دانشگاه مفيد احداث شده است و دارای چهار بلوك مجزّا با ظرفيّت نزديك به ۱۳۰۰ نفر است كه افزون بر امكانات كامل زندگی برای دانشجويان، دارای سالن مطالعه، نمازخانه، سالن تنيس روی‌ميز و فوتبال‌دستی، بدن‌سازی، ايستگاه دوچرخه، پيست دوچرخه‌سواری، فروشگاه، آرايشگاه، سالن نمايش، رختشوی‌خانه مركزی، زمين‌های واليبال، فوتبال، بسكتبال و ... و همچنين يك محوطۀ روباز به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع می‌باشد كه به‌جز وسايل عمومی ورزشی، دارای فضايی ویژه برای دورهمی‌های دوستانه دانشجويان است. اين خوابگاه دارای سيستم گرمايشی و سرمايشی و نيز آب‌شیرین‌کن مركزی است.

آدرس: ميدان مفيد، ابتدای بلوار شهيد كريمی (بنياد)، فرعی اول، مجتمع خوابگاهی انديشه


اين خوابگاه در فاصلۀ نزدیک به ۱۰۰۰ متری از دانشگاه مفيد احداث شده است و دارای پنج بلوك مجزّا با ظرفيّت نزديك به ۳۵۰ نفر است كه افزون بر امكانات كامل زندگی برای دانشجويان، دارای سالن مطالعه، نمازخانه، سالن تنيس روی‌ميز و فوتبال‌دستی، بدن‌سازی، مسیر سلامت، سالن نمايش و ... و همچنين يك محوطۀ روباز به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع می‌باشد كه در آن زمين واليبال و وسايل عمومی ورزشی تعبيه شده است. اين خوابگاه دارای سيستم گرمايشی و سرمايشی و نيز آب‌شیرین‌کن مركزی است.

آدرس: ميدان مفيد، ابتدای بلوار شهيد كريمی (بنياد)، خيابان شهيد مطهری، انتهای خيابان، مجتمع خوابگاهی فرهنگ