دانشجويان عزیز:
شما می توانید جهت ارتباط با كارشناس آموزشی خود، بعد از ورود به میز کاربری تان در سامانه آموزش، از طریق «سامانۀ گفتمان» (بالای صفحه کاربری، سمت چپ)، سوالات و درخواست های خود را ارسال نمايید. همچنین ديگر مراجعين محترم (غیر دانشجو) نيز می توانند از طريق قسمت پشتيبانی سامانه آموزش با بخش های مختلف دفتر خدمات آموزشی در ارتباط باشند.


فایل های راهنما