دفتر سنجش و نظارت آموزش به‌منظور نظارت و ارزیابی امور آموزشی دانشگاه ذیل نظر معاونت آموزشی راه‌اندازی شده است. این دفتر متصدی امور مختلفی ازجمله: نظارت و ارزشیابی استادان و اعضای هیأت‌علمی، نظارت بر تشکیل کلاس‌های درس، نظارت بر امتحانات، بررسی شیوه‌های ارتقای کیفیت آموزشی، ارزشیابی فارغ‌التحصیلان، نظارت بر وضعیت تدریس و ... است؛ همچنین این دفتر عهده‌دار ارتباط با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پیرامون پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ایشان است.

وظایف:


۱- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح ارزیابی درونی در آپارتمان آن‌ها؛
۲- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی دپارتمان ها؛
۳- طراحی ساز و کار بهبود فرایند و انجام ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید و ارائه گزارش به واحدهای ذی صلاح؛
۴- تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب از قبیل دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی جهت بهبود عملکرد آموزشی اساتید؛
۵- تهیه گزارش سالیانه کیفیت آموزشی دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود سطح کیفی آموزش به معاون آموزشی؛
۶- بررسی کیفیت (سطوح شناختی، ضریب سختی و ضریب تمیز) سوالهای پایان هر نیمسال تحصیلی اساتید؛
۷- رسیدگی به مشکلات کلاسی (مدیریت، تدریس و ارزشیابی) اساتید متقاضی؛
۸- صدور مجوز تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی و راهنمایی، مشاوره یا داوری پایان نامه‌ها برای آن دسته از اعضای هیأت علمی دانشگاه که بر اساس آیین نامه مربوط از این صلاحیت برخوردارند؛
۹- نظارت کیفی بر کلاس‌های دوره‌های دکتری؛
۱۰- بررسی صورتجلسات کمیته‌های تخصصی دپارتمان‌ها در حیطه اختیارات دفتر از نظر رعایت مقررات و آیین نامه‌های دانشگاه و تهیه آرشیو؛
 

مصطفی اسماعیلی

کارشناس سنجش و نظارت آموزش

۰۲۵-۳۲۱۳۰۳۱۰


مرضیه حسین نژاد

کارشناس سنجش و نظارت آموزش

۰۲۵-۳۲۱۳۰۵۱۹