واحد پذیرش دانشجویان بین‌المللی به‌منظور مشاوره و پیگیری امور اداری مرتبط با پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ذیل نظر دفتر خدمات آموزشی ایجاد شده است؛ همچنین در این واحد، دفتر امور كنسولی برای رفاه دانشجويان غیر ایرانی مشغول به تحصيل در دانشگاه مفيد و انجام همۀ امور مربوط به گذرنامه و اقامت آنان، با کسب مجوزهای لازم، تأسیس شده است تا دانشجويان غیر ایرانی بتوانند به‌آسانی مشكلات و مسائل اقامتی خود را پيگيری كنند. با افتتاح اين دفتر در دانشگاه، همۀ خدمات كنسولی ازجمله: صدور و تمديد اعتبار گذرنامه و رواديد تحصيلی، صدور اقامت، تمديد اقامت، مهاجرت و صدور ويزای تحصيلی پیگیری می‌شود.

راهنما