در حال حاضر دانشگاه مفيد دارای دو مجتمع خوابگاهی با ظرفيت بيش از 1600 نفر، برای اسكان دانشجويان آقا و خانم است. اين دو مجتمع خوابگاهی كه در مجاورت دانشگاه قرار دارند، حاوی امكانات كامل زندگی برای دانشجويان است.


خوابگاه پسران
اين خوابگاه در فاصله 500 متری از دانشگاه مفيد احداث شده است و دارای 4 بلوك مجزا با ظرفيت نزديك به 1300 نفر است كه علاوه بر امكانات كامل زندگی برای دانشجويان دارای سالن مطالعه، نمازخانه، سالن تنيس روی ميز و فوتبال دستی، بدنسازی، ايستگاه دوچرخه، پيست دوچرخه سواری، فروشگاه، آرايشگاه، سالن نمايش، رختشوی خانه مركزی، زمين واليبال، فوتبال، بسكتبال و ... و همچنين يك محوطه رو باز به مساحت 3000 متر مربع است كه علاوه بر وسايل عمومی ورزشی دارای فضايی خاص برای دورهمی های دوستانه دانشجويان است. اين خوابگاه دارای سيستم گرمايشی و سرمايشی و نيز آب شيرين كن مركزی است.

آدرس: ميدان مفيد، خيابان شهيد كريمی (بنياد)، كوچه شماره 1، مجتمع خوابگاهی انديشه.

خوابگاه دختران
اين خوابگاه در فاصله حدود 1000متری از دانشگاه مفيد احداث شده است و دارای 5 بلوك مجزا با ظرفيت نزديك به 350 نفر می باشد كه علاوه بر امكانات كامل زندگی برای دانشجويان، دارای سالن مطالعه، نماز خانه، سالن تنيس روی ميز و فوتبال دستی، بدنسازی، سالن نمايش و ... و همچنين يك محوطه رو باز به مساحت 1000 متر مربع است كه در آن زمين واليبال و وسايل عمومی ورزشی تعبيه شده است. اين خوابگاه دارای سيستم گرمايشی و سرمايشی و نيز آب شيرين كن مركزی است.

آدرس: ميدان مفيد، خيابان شهيد كريمی (بنياد)، خيابان شهيد مطهری، انتهای خيابان، مجتمع خوابگاهی فرهنگ.

زکریا مهتری

مسئول ثبت نام خوابگاه ها

02532130213