1398-10-18

کسب رتبه نخست در میان کتابخانه های دانشگاهی توسط کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید

کتابخانه ومرکز اسناد دانشگاه مفید دارای بیش از ۶۵۰۰۰ (شصت و پنج هزار) عنوان کتب فارسی و عربی در مجموعه‌ای شامل ۱۰۳۱۷۵ (یکصد و سه هزار و صد و هفتاد و پنج) جلد و بیش از ۴۶۰۰۰ (چهل و شش هزار) عنوان منبع به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، روسی، فرانسوی، ایتالیایی و. . است که در مجموعه‌ای بیش از ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) جلد گردآوری شده است.