شهریور 22, 1399

به‌اطلاع می‌رساند «ورود کلیه دانشجویان و مراجعه‌کنندگان به دانشگاه مفید، بدون ماسک ممنوع است» و انتظامات از ورود این افراد جلوگیری به‌عمل می‌آورد

به‌اطلاع می‌رساند با توجه به خطر سرایت ویروس کرونا «ورود کلیه دانشجویان و مراجعه‌کنندگان به دانشگاه مفید، بدون ماسک ممنوع است» و انتظامات از ورود این […]
شهریور 17, 1399

کلاس‌های دکتری در اسکای روم

شهریور 17, 1399

کلاس‌های کارشناسی ارشد در اسکای روم

شهریور 17, 1399

کلاس‌های کارشناسی در اسکای روم

شهریور 16, 1399

– شیوه مهمانی دانشجویان به دانشگاه مفید

شهریور 15, 1399

– راهنمای تقسیط شهریۀ تمامی مقاطع تحصیلی

شهریور 15, 1399

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون اختصاصی در مقطع کارشناسی

شهریور 15, 1399

افتخار آفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه مفید در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 1399

شهریور 15, 1399

صدور مجوز وزارت عتف برای برگزاری سه گرایش تحصیلی جدید در دپارتمان حقوق دانشگاه مفید