شهریور 17, 1399

کلاس‌های کارشناسی ارشد در اسکای روم

شهریور 17, 1399

کلاس‌های کارشناسی در اسکای روم

شهریور 16, 1399

– شیوه مهمانی دانشجویان به دانشگاه مفید

شهریور 15, 1399

– راهنمای تقسیط شهریۀ تمامی مقاطع تحصیلی

شهریور 15, 1399

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون اختصاصی در مقطع کارشناسی

شهریور 15, 1399

افتخار آفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه مفید در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 1399

شهریور 15, 1399

صدور مجوز وزارت عتف برای برگزاری سه گرایش تحصیلی جدید در دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

شهریور 12, 1399

اطلاعیه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه

شهریور 12, 1399

سامانه اسکای‌روم (کلاس‌های آنلاین)