1398-10-18

کسب رتبه نخست در میان کتابخانه های دانشگاهی توسط کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید

کتابخانه ومرکز اسناد دانشگاه مفید دارای بیش از ۶۵۰۰۰ (شصت و پنج هزار) عنوان کتب فارسی و عربی در مجموعه‌ای شامل ۱۰۳۱۷۵ (یکصد و سه هزار و صد و هفتاد و پنج) جلد و بیش از ۴۶۰۰۰ (چهل و شش هزار) عنوان منبع به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، روسی، فرانسوی، ایتالیایی و. . است که در مجموعه‌ای بیش از ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) جلد گردآوری شده است.
1398-10-15

دانشگاه مفید برای اولین بار در ایران روش آموزشی (COIL) را با همکاری دانشگاه کانسای ژاپن برگزار نمود

سرکار خانم الهام فراهانی سرپرست دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه مفید در این باره گفتند: هدف از این روش آموزشی بین الملی سازی تدریس دروس دانشگاهی از طریق اینترنت است.