برنامه یکصد و شصت و یکم

پایان فلسفه و نگاهی به آینده

در این برنامه دکتر ناظمی با بیان تطور فلسفه و معنای آن و با ارائه سطح‌بندی‌های گوناگون، منظور از پایان فلسفه را از دیدگاه فلاسفه گوناگون شرح می‌دهند. در ادامه برنامه، دکتر اردبیلی با بیان اینکه برای رسیدن به پایان فلسفه باید از آغاز فلسفه شروع کرد، به ویژگی‌های اسطوره و ارتباط آن با فلسفه اشاره می‌نمایند و با مشخص نمودن معنای مد نظر خویش از فلسفه، رویکرد‌های کلی حامیان شعار پایان فلسفه را نقد می‌نمایند.
رادیو مفید
رادیو مفید
پایان فلسفه و نگاهی به آینده
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر سید مهدی ناظمی

عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

دکتر محمد مهدی اردبیلی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برنامه‌های دیگر