برنامه دویست و نوزدهم

نظریۀ این همانی

دکتر محمود مروارید در این سخنرانی که در کارگاه فلسفه ذهن دانشگاه مفید در سال ۱۳۹۸ ارائه داده اند، ضمن بیان چیستی نظریۀ این همانی و مفاهیم مرتبط با آن، ایرادات مخالفان این نظریه را بیان و شرح می‌دهند. در اثنای بحث سوالاتی از سوی حضار مطرح می‌گردد که سخنران پاسخ می‌دهند.
فلسفه
فلسفه
نظریۀ این همانی
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر محمود مروارید

عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی

برنامه‌های دیگر