برنامه یکصد و سی و یکم

رابطۀ حدود غیر مذکور، با اصلِ قانونی بودن جرم و مجازات

دکتر سلیمانی در این سخنرانی که در سال 1398 ایراد شده، ابتدا مطالبی پیرامون اصل قانونی بودن بیان می کنند و سپس با اشاره به قوانین ایران و سرنوشت اصل قانونی بودن در رابطه با حدود بحث خود را ارائه می نمایند.
حقوق
حقوق
رابطۀ حدود غیر مذکور، با اصلِ قانونی بودن جرم و مجازات
Loading
/

سخنران (ها)

حسین سلیمانی

دکتر حسین سلیمانی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر