برنامه یکصد و بیست و نهم

برداشتی از مفهوم ربا بر اساس آیات و روایات و تجربۀ دو سدۀ اخیر در نظام‌های مالی – بخش دوم

دکتر کرمانی در این سخنرانی که در سال 1400 و در دو بخش به انجام رسیده است، به مفهوم ربا و حیل ربا در تمدن‌های دیگر قبل و بعد از اسلام پرداخته و سپس با استناد به آیات قرآن و احادیث معتبر اسلامی در حوزه مباحث ربا به سابقه احکام اسلامی در تشخیص معایبی که نظام های مالی امروزه به آن واقف شده اند اشاره می نمایند.
اقتصاد
اقتصاد
برداشتی از مفهوم ربا بر اساس آیات و روایات و تجربۀ دو سدۀ اخیر در نظام‌های مالی - بخش دوم
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر امیر کرمانی

عضو دپارتمان فاینانس دانشگاه بِرِکلی آمریکا

برنامه‌های دیگر