برنامه دویست و چهارم

اراده آزاد انسان

دکتر سلیمانی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۶ ایراد نموده اند، ضمن اشاره به مباحث تاریخی در باب جبر و اختیار، به نقد برخی دیدگاه‌ها در این حوزه پرداخته و چند شبهه مرتبط با این موضوع را پاسخ می‌گویند. ایشان مهمترین مسئله در باب نزاع علمی پیرامون مسائل درون و برون دینی راعدم تعیین جایگاه بحث عنوان کرده و بر این باورند که بحث در باب اراده آزاد، بحثی خارج از آموزه‌های عقیدتی بوده و مسئله‌ای کاملا عقلانی است. دکتر سلیمانی اراده آزاد انسان را مقوّم انسانیتش دانسته و آن را مقدمه مسئولیتش عنوان می‌کنند. بخش پایانی برنامه نیز به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
الهیات
الهیات
اراده آزاد انسان
Loading
/

سخنران (ها)

سلیمانی

دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر