برنامه یکصد و پنجاهم

غایت فلسفه

دکتر فولادوند در این سخنرانی، مشغول شدن فیلسوفان به جزییات فلسفی و دور شدن آنان ار توجه به غایت فلسفه را از آفات این حوزه می داند و مفهوم غایت فلسفه را تبیین می نمایند. ایشان در ادامه بحث خود با اشاره به آرای فیلسوفان تمدن یونان بحثی را پیرامون رابطه خاص فلسفه و علم مطرح می نمایند.
فلسفه
فلسفه
غایت فلسفه
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر عزت الله فولادوند

عضو شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی

برنامه‌های دیگر