محمد خیری

دپارتمان فلسفه (۱۳۹۳- تاکنون)
دکتر محمد خیری (متولد ۱۳۵۷، تهران) استادیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «فلسفه» را در دانشگاه مفید (۱۳۸۵)، کارشناسی ارشد «فلسفه» را در دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۸۸) و دكتری «فلسفه» را در دانشگاه‌ علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۳) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۷۵ تحصیلات حوزوی خود را با ورود به حوزه علمیه آغاز و شرکت در دوره خارج فقه و اصول را نیز در کارنامه خود دارند.

ارتباط

کتاب‌ها
‌مقالات
‌طرح‌های پژوهشی۱۳۷۶ - ۱۳۸۲ تدریس در حوزه علمیه چیذر تهران و اباصالح قم؛

از ۱۳۹۰ تا کنون تدریس در دانشگاه مفید؛

از ۱۳۹۱ تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث؛

ار ۱۳۹۲ تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب؛

دروس تدیس شده:

عربی - منطق - اصول فقه - فلسفه - ادیان - فلسفه معاصر - فلسفه اگزیستانس - فلسفه کانت، هگل و تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم و مکاتب فلسفه جدید.

بین المللیداخلیروز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه