محمد خیری

دپارتمان فلسفه (۱۳۹۳- تاکنون)
دکتر محمد خیری (متولد ۱۳۵۷، تهران) استادیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «فلسفه» را در دانشگاه مفید (۱۳۸۵)، کارشناسی ارشد «فلسفه» را در دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۸۸) و دكتری «فلسفه» را در دانشگاه‌ علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۳) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۷۵ تحصیلات حوزوی خود را با ورود به حوزه علمیه آغاز و شرکت در دوره خارج فقه و اصول را نیز در کارنامه خود دارند.

ارتباط

کتاب‌ها
‌مقالات
‌طرح‌های پژوهشی۱۳۷۶ - ۱۳۸۲ تدریس در حوزه علمیه چیذر تهران و اباصالح قم؛

از ۱۳۹۰ تا کنون تدریس در دانشگاه مفید؛

از ۱۳۹۱ تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث؛

ار ۱۳۹۲ تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب؛

دروس تدیس شده:

عربی - منطق - اصول فقه - فلسفه - ادیان - فلسفه معاصر - فلسفه اگزیستانس - فلسفه کانت، هگل و تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم و مکاتب فلسفه جدید.

بین المللیداخلیاگزیستانسیالیسم و هرمنوتیک
پست مدرنیسم

مارکسیسم

اندیشه هگل و نیچه در باره دین و دین اسلام

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱


روز
شنبه
۱۲ - ۱۰
هیات رئیسه

۱۶ - ۱۴
معاونت دانشجویی
۱۸ - ۱۶
مباحثه
یکشنبه
۱۲ - ۹
معاونت دانشجویی

۱۶ - ۱۴
معاونت دانشجویی
۱۹ - ۱۷
هگل
دوشنبه ۱۰ - ۸
جلسه مدیران
۱۲ - ۱۰
معاونت دانشجویی
۱۵ - ۱۳
موارد خاص

۱۹ - ۱۷
مباحثه
سه شنبه
۱۳ - ۱۰
فلسفه قرن ۱۹

۱۸ - ۱۴
معاونت دانشجویی

چهار شنبه ۱۰ - ۸
مکاتب اقتصادی
۱۳ - ۱۰
فلسفه قرن ۱۹

۱۶ - ۱۴
معاونت دانشجویی