دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۶ تأسیس و در همان سال رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی در این دپارتمان راه‌اندازی شد؛ همچنین با توجه به امکانات دانشگاه مفید، در سال ۱۳۹۸ رشته آموزش زبان انگلیسی نیز در این دپارتمان تأسیس شد و دانشجو پذیرفت. هم‌اکنون، این دپارتمان از تحصیلات تکمیلی برخوردار نیست، ولی در آینده‌ای نه‌چندان دور درصدد ایجاد آن است.
دانش‌آموختگان این دپارتمان هم‌اکنون در مشاغلی همچون: ترجمه متون و تحقیق، مشاوره شرکت‌های بین‌المللی، فعالیت‌های اداری در ادارات داخلی و نهادهای بین‌المللی فعال در ایران یا خارج از کشور، مترجم رسمی در نهادهای دولتی و غیردولتی، دبیری آموزش‌وپرورش، مهمانداری شرکت‌های هواپیمایی، راهنمایی تورهای توریستی و… مشغول فعالیت هستند.

واحدهای درسی دپارتمان زبان انگلیسی همانند جدول زیر در میان موضوعات مختلف ارائه شده است:
دروس تعداد واحد
عمومی 22
زبان انگلیسی عمومی 22
زبان فارسی (ساخت، نگارش و…) 8
ترجمه 50
زبان‌شناسی و واژه شناسی 6
روش تدریس و روش تحقيق 8
زبان دوّم، آشنایی با ادبیات انگلیسی و… 10
متون ادبی و تخصصی انگليسی 10
مجموع 136

فاطمه جعفرزاده

کارشناس آموزشی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۱۱۹