وحید شهیدی پور

دپارتمان زبان انگلیسی (۱۴۰۲- تاکنون)دکتر وحید شهیدی‌پور (متولد ۱۳۶۷، قم) استادیار دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «زبان و ادبیات انگلیسی» را در دانشگاه قم (۱۳۹۰)، کارشناسی ارشد «آموزش زبان انگلیسی» را در دانشگاه آزاد (۱۳۹۲) و دکتری «آموزش زبان انگلیسی» را در دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (۱۳۹۸) گذرانده‌اند.

 

ارتباط

  • ساختمان C، طبقه ۳، اتاق C ۳۳۶

کتب


Dahmardeh, M. ، Safari, M. ، Baqerzadeh Hosseini, S. M. ، Jalili, A. R. ، Shahidipour, V. ، & Imaniragheb, A. (۲۰۱۸). Glocal English ۲: Developing effective English reading comprehension. Qom: Al-Mustafa University.

Dahmardeh, M. ، Safari, M. ، Baqerzadeh Hosseini, S. M. ، Jalili, A. R. ، & Shahidipour, V. (۲۰۲۱). Glocal English ۳: Developing effective English reading comprehension. Qom: Al-Mustafa University.

Karimi, L. ، Shahidipour, V. ، Mirzaei, K. ، Esmaeili Salumahale, A. ، & Ebrahimi, M. (۲۰۱۳). English methodology in one look. Hamedan: Sepehr Danesh.

Zarei, A. A. ، Hasani, M. T. ، & Shahidipour, V. (۲۰۱۳). Language learning strategies as predictors of L۲ idiom learning. Germany: Lambert academic publishing.

مقالات


Shahidipour, V. (۲۰۱۷). A study on the speech act of compliment response in Persian: The effect of age. Iranian Journal of Sociolinguistics, ۱ (۲)، ۷۲-۸۳.

Shahidipour, V. ، & Alibabaee, A. (۲۰۱۷). Syntactic structures and rhetorical functions of electrical engineering, psychiatry, and linguistics research article titles in English and Persian: A cross-linguistic and cross-disciplinary study. Journal of Teaching Language Skills, ۳۶ (۱)، ۱۴۵-۱۷۵.

Shahidipour, V. ، & Tahririan, M. (۲۰۱۷). Evaluation of newly developed EAP textbooks for the students of medicine published by SAMT. Journal of Modern Research in English Language Studies, ۴ (۴)، ۶۵-۸۳.

Shahidipour, V. ، & Tahririan, M. (۲۰۱۸). Difficulties facing Iranian EFL senior high school learners and strategies they use to understand English idioms. Issues in Language Teaching, ۷ (۲)، ۱۲۱-۱۴۶.

Shahidipour, V. ، & Zarei, G. R. (۲۰۱۶). Investigating age–based compliments in Persian. English Review: Journal of English Education, ۴ (۲)، ۲۷۵-۲۸۸.

Shahidipour, V. ، & Zarei, G. R. (۲۰۱۷). Investigating the use of compliments and compliment responses in Persian: Effect of educational background. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, ۶ (۱)، ۲۲۷-۲۳۹.

Talebinezhad, M. R. ، & Shahidipour, V. (۲۰۱۵). A critical look at CLIL on the basis of KARDS model. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, ۹ (۲)، ۲۵۴-۲۷۱.

Zarei, A. A. ، & Shahidipour, V. (۲۰۱۳). Language learning strategies as predictors of L۲ idioms comprehension. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, ۴ (۲)، ۳۱۳-۳۳۰.

Zarei, A. A. ، & Shahidipour, V. (۲۰۱۳). Language learning strategies as predictors of L۲ idioms production. In S. O'Neill & A. Maleki (Eds.), Advances in TESOL for 21st century practitioners: Leaders, learners and strategies (pp. ۱۴۵-۱۵۸). Sydney: ADAM House PRESS.

دروس تدریس شدهمقطع دکتری: تافل دکتری: واژگان، گرامر، خواندن و درک مفاهیم تافل، زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی

مقطع کارشناسی ارشد: زبان انگلیسی عمومی، زبان انگلیسی تخصصی رشته روانشناسی

مقطع کارشناسی: زبان انگلیسی عمومی، زبان انگلیسی تخصصی رشته کتابداری و علم اطلاعات، خواندن و درک مفاهیم پایه و پیشرفته، دستور انگلیسی پایه و پیشرفته، دستور و نگارش، گفت و شنود پایه و پیشرفته، مهارت‌های شنیداری و گفتاری پایه و پیشرفته، نگارش انگلیسی پایه و پیشرفته، پارگراف نویسی، مقاله نویسی، فن بیان، مهارت‌های مطالعه و یادگیری، مبانی زبانشناسی، مکاتبات انگلیسی، نامه نگاری، اصول و روش تدریس، روش تدریس مهارت ها، آزمون سازی، مبانی سنجش زبان، اصول و روش تحقیق، تهیه و تدوین مطالب درسی، ارزیابی کتب درسی، زبان بینابینی، تدریس عملی.

سوابق تدریستدریس دروس پایه و تخصصی رشته زبان و ادبیات انگلیسی و دروس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی رشته‌های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه قم از ۱۳۹۴ تا کنون

تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی و زبانشناسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه حضرت معصومه (س) از ۱۳۹۸ تا کنون
تدریس دروس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) از ۱۳۹۳ تا کنون
تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و دروس زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در مقطع دکتری در دانشگاه مفید از ۱۴۰۰ تا کنون
تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی و درس زبان انگلیسی عمومی رشته‌های دیگر در مقطع کارشناسی در موسسه آموزش عالی طلوع مهر از ۱۳۹۲ تا کنون
مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران از سال ۱۳۹۲ تا کنون
مدرس زبان انگلیسی در سطوح مختلف اعم از مقدماتی، متوسطه، و پیشرفته در مدارس، مراکز و آموزشگاه‌های مختلف سطح استان قم از سال ۱۳۸۶ تا کنون
مدیریت کانون زبان ایران (استان قم) از سال ۱۴۰۱

بین المللی


Participating at International Conference on Current Trends in ELT: Putting the Learner in the Spotlight organized by department of English language and literature, Urmia University, May 20-22, 2013.

Presenting a paper entitled 'English Language Learning Strategies as Predictors of L2 Idioms Production' at islPAL- Middle East, the 1st International Conference on Improving TESOL - Pedagogies, Learning and Assessment organized by Middle East Language Development Institute, ROCMELIA & APAMALL, Tehran, Iran, September 22-23, 2013.

Presenting a paper entitled 'English Language Learning Strategies as Predictors of L2 Idioms Comprehension' at The 3rd International Conference on English Language Teaching, Equatorial Hotel Melaka, Malaysia, November 18-20, 2013.

Presenting a paper entitled 'A Cross-linguistic and Cross-disciplinary Study of Syntactic Structures of Research Article Titles Written in English and Persian in the Three Different Disciplines of Electrical Engineering, Psychiatry, and Linguistics' at Annual National Conference on Recent Research in English Language Teaching, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, February 9, 2017.

Presenting a paper entitled 'Evaluation of Newly Developed EAP Textbooks for the Students of Medicine Published by SAMT' at Annual National Conference on Recent Research in English Language Teaching, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, February 9, 2017.

Presenting a paper entitled 'Evaluation of CLIL Approach with the Yardstick of KARDS Model' at The 2nd National Conference in Challenges in Foreign Language Teaching in Iran, Faculty of Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran, May 3-4, 2017.

Presenting a paper entitled 'A Study on the Speech Act of Compliment Response in Persian: Effect of Age' at The 2nd National Conference in Challenges in Foreign Language Teaching in Iran, Faculty of Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran, May 3-4, 2017.

روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
احراز نخبگی و استعدادهای برتر توسط بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۹
تایید نخبگی توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح و ارائه پژوهش جایگزین خدمت
انتخاب به عنوان ده استاد برتر آموزشی دانشگاه حضرت معصومه (س) در سال ۱۳۹۹
کسب معدل بالا و رتبه‌ی اول در کارشناسی ارشد در نیمسال دوم و سوم با معدل به ترتیب ۱۹.۱۰ و ۱۹.۷۵
کسب رتبه‌ی سوم در کارشناسی ارشد در نیمسال اول با معدل ۱۷.۷۵
کسب نمره ۲۰ در پایان نامه و معدل کل ۱۹.۰۵ و رتبه‌ی اول در کارشناسی ارشد
کسب معدل الف در مقطع دکتری ۱۸.۵۰
کسب بهترین نمره آزمون جامع دکتری در گروه: ۱۷.۸۸
کسب مقام اول برترین استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی و مقام ششم دانشکده ادبیات و علوم انسانی براساس نظرسنجی دانشجویان در ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ در دانشگاه قم
کسب مقام اول برترین استاد دانشکده علوم انسانی و همچنین گروه زبان انگلیسی براساس نظرسنجی دانشجویان در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در دانشگاه مفید
کسب مقام سوم برترین استاد دانشکده علوم انسانی و همچنین گروه زبان انگلیسی براساس نظرسنجی دانشجویان ممتاز در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در دانشگاه مفید
کسب مقام هفتم برترین استاد دانشگاه براساس نظرسنجی دانشجویان در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در دانشگاه مفید
کسب لوح افتخار در زمینه فرهنگی از دانشگاه قم

کارگاه‌های آموزشی


Conducting a workshop on language teacher training which was held at Qom University, Qom, Iran, Fall, 2017.

Conducting a workshop on proposal writing which was held at Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran, October, 2021.

Conducting a workshop on MA program in teaching English as foreign language which was held at Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran, November, 2021.

Conducting a workshop on advanced English grammar which was held at Mofid University, Qom, Iran, August, 2022.

Conducting a workshop on MA program in teaching English as foreign language which was held at Mofid University, Qom, Iran, October, 2022.

Attending a workshop on the language learners’ frequent issues in online classes which was held by the Iran Language Institute, Tehran, Iran, December, 2022.

Conducting a workshop on advanced English grammar which was held at Mofid University, Qom, Iran, May, 2023.