برنامه دویست و دوم

بررسی فقهی بیع کالای قاچاق با استناد به قاعده لاضرر

این برنامه در سال ۱۳۹۵ برگزار شده است. دکتر کیخا (ارائه کننده) در ابتدای برنامه ضمن اشاره به کلیّت بحث، انواع قاچاق کالا و نسبت آن با قاعده لاضرر را به بحث می‌گذارند و در ادامه با بیان شمول قاعده لاضرر به عنوان قاعده‌ای عقلانی و قرآنی، بیع کالای قاچاق را محکوم به‌عدم صحت عنوان می‌نمایند. در ادامه این برنامه، دکتر موسویان و دکتر محمدی (ناقدین) عدم دقت در ارجاعات را مهمترین اشکال شکلی و مواردی از جمله نپرداختن به وجوه مختلف قاعده لاضرر، احتمال سوء استفاده از قاعده لاضرر برای انحصار، نپرداختن به وجه بطلانی این قاعده و خلط بین مباحثی مانند مصلحت و نظم عمومی را به عنوان اشکالات محتوایی مطرح می‌نمایند. در بخش پایانی برنامه نیز با مشارکت حضار مطالبی در باب این بحث مطرح می‌گردد.
رادیو مفید
رادیو مفید
بررسی فقهی بیع کالای قاچاق با استناد به قاعده لاضرر
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر محمدرضا کیخا

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

موسویان

دکتر سید ابوالفضل موسویان

عضو هیات علمی دپارتمان الهیات دانشگاه مفید

دکتر مرتضی محمدی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر