برنامه یکصد و نهم

نقد و بررسی نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی (ره)

حجت الاسلام ادیب در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۹ ارائه شده، ضمن بیان نگرش‌های موجود در گستره اندیشه اسلامی نسبت به موضوع اخلاق به بحث پیرامون دیدگاه خاص علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره) در این باره می‌پردازند.
فلسفه
فلسفه
نقد و بررسی نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی (ره)
/

سخنران (ها)

ادیب

حجت الاسلام مسعود ادیب

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر